WUG bada przyczyny zawału skał w polskich kopalniach

19 sierpnia 2016, 10:30 Alert

W związku z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa w zakresie zagrożenia opadem skał i zawałowego Piotr Wojtacha, w.o. prezesa WUG w trybie pilnym zwołał 17 sierpnia br. naradę z dyrektorami czterech okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, nadzorujących zakłady wydobywające węgiel kamienny.

W ciągu czterech dni w dwóch kopalniach wystąpiły zawały skał stropowych w wyrobiskach korytarzowych: 30 lipca w KWK „Piast-Ziemowit”, Ruch Piast (PGG Sp. z.o.o) oraz 2 sierpnia w KWK „Pniówek” (JSW S.A.). Oględziny miejsca zawału w kopalni „Pniówek” wykazały, że w tej kopalni w innym wyrobisku kilka dni wcześniej również doszło do zawału przy czym nie był on zgłoszony do organów nadzoru górniczego. Do kolejnego już czwartego w ciągu niespełna dwóch tygodni tego typu zdarzenia doszło 11 sierpnia w KWK „Bobrek-Piekary”, Ruch Piekary (Węglokoks Kraj Sp z o.o.). W wyniku zaistniałych zawałów nie ucierpiał żaden górnik.

Kopalnia Bogdanka. Fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Kopalnia Bogdanka. Fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Podczas narady sprecyzowano priorytetowe zalecenia dla pracowników inspekcyjno-technicznych nadzoru górniczego wykonujących kontrole w kopalniach węgla kamiennego. W ostatnich 22 latach zawały i opady skał ze stropów lub ociosów były przyczyną aż 102 wypadków śmiertelnych w górnictwie węgla kamiennego (czyli prawie 45 proc. wszystkich wypadków śmiertelnych w tym okresie). Pod tym względem wymienione zagrożenia wyprzedzają zagrożenie metanowe, które przyczyniło się do śmierci 67 górników (ok. 30 proc. wszystkich wypadków śmiertelnych w latach 1994-2015). Ostatnie dni skłaniają do wniosku, że sytuacja w wyrobiskach korytarzowych zaczyna przypominać lata 90. ubiegłego wieku.

Z przygotowanego raportu dotyczącego zawałów wynika, że na 30 tego typu zdarzeń w latach 1996 -2015 do dziewięciu z nich przyczyniła się nadmierna korozja obudowy wyrobisk, a do dwóch nieprawidłowy dobór obudowy do rzeczywistych warunków geologiczno-górniczych. W ostatnich dwóch latach wydobycie węgla jest o połowę mniejsze niż 20 lat temu, a mimo to zagrożenie zawałami i opadami skał utrzymuję się na podobnym poziomie.

Podczas narady przedstawiono aktualny stan badań prowadzonych przez okręgowe urzędy górnicze w Rybniku, Katowicach i Gliwicach okoliczności przyczyn zawałów z ostatnich tygodni oraz wydane przez dyrektorów OUG decyzje. Do 15 września br. wszyscy przedsiębiorcy górnictwa węgla kamiennego są zobowiązani do przekazania WUG raportu w sprawie podjętych przez nich między innymi natychmiastowych kontroli stanu obudów korytarzowych w ich kopalniach. Kierownictwo WUG oczekuje, że na podstawie tych wewnętrznych kontroli powstaną harmonogramy koniecznych napraw, wzmocnień i wymiany.