Forum Energii: Redukcja OZE objęła 2,7 procent mocy od początku roku (ANALIZA)

6 czerwca 2024, 13:00 Energetyka

– Od początku roku produkcja z OZE została ograniczona o 433 GWh, a podczas godzin z ograniczeniami wyeksportowano interwencyjnie co najmniej 158 GWh. Oznacza to, że 2,7 procent potencjalnej produkcji OZE nie trafiła do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego  – pisze Forum Energii. 

fot. Pixabay

  • W maju 2024 roku 35,9 procent (4,7 TWh) wyprodukowanej energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jest to o 5,2 punktów procentowych więcej niż przed rokiem i 4,6 punktów procentowych więcej niż w kwietniu.
  • Według danych Forum Energii, w minionym miesiącu maksymalny udział OZE w krajowej produkcji energii elektrycznej wyniósł 67 procent. Miało to miejsce 16 maja w godzina 10-11, a najmniejszy dziewięć procent, 23 maja w godzinie 20-21. Największy udział odnawialnych źródeł w konsumpcji energii osiągnął 79 procent, dnia 17 maja w godzinach 10-11.
  • – W polskim systemie elektroenergetycznym udział OZE w konsumpcji energii elektrycznej (tj. stosunek generacji z OZE do sumy produkcji ze wszystkich źródeł plus import i magazynowanie) jest zwyczajowo wyższy od udziału źródeł odnawialnych w produkcji. W sytuacjach, kiedy suma dostarczanej mocy w danej godzinie jest wyższa niż bieżące zapotrzebowanie, konieczne jest ładowanie magazynów energii elektrycznej, eksport, czy nawet wyłączenia źródeł OZE.

Forum Energii opublikowało w swoim miesięczniku informacje na temat produkcji energii elektrycznej w Polsce. Jak zauważają autorzy analizy był to rekordowy miesiąc pod względem produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniósł blisko 36 procent. Jednocześnie ograniczono produkcje energii pochodzącą z odnawialnych źródeł w wysokości 222 GWH

– W maju 2024 roku 35,9 procent (4,7 TWh) wyprodukowanej energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jest to o 5,2 punktów procentowych więcej niż przed rokiem i 4,6 punktów procentowych więcej niż w kwietniu. Prawie połowa generacji energii odnawialnej pochodziła z instalacji fotowoltaicznych – 2,3 TWh. To o 42,5 procent więcej rok do roku i o 56,9 procent więcej niż kwietniu bieżącego roku. Moc zainstalowana w PV zwiększyła się między marcem 2023, a marcem 2024 roku o około 33 procent do 17,4 GW – piszą autorzy analizy.

Forum Energii zauważa, że pod względem produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, drugie miejsce zajęła energetyka wiatrowa. Z tego źródła wytworzono 1,5 TWh, czyli o 40 procent więcej niż w ubiegłym roku. Moc, którą osiągnęły elektrownie wiatrowe wzrosła do 9,3 GW, co oznacza przyrost o 10 procent przy porównaniu marca bieżącego roku, do poprzedniego. Analitycy informują, że w marcu 2024 roku instalacje biomasowe wyprodukowały 0,6 TWh, a elektrownie wodne 0,2 TWh.

Według danych Forum Energii, w minionym miesiącu maksymalny udział OZE w krajowej produkcji energii elektrycznej wyniósł 67 procent. Miało to miejsce 16 maja w godzina 10-11, a najmniejszy dziewięć procent, 23 maja w godzinie 20-21. Największy udział odnawialnych źródeł w konsumpcji energii osiągnął 79 procent, dnia 17 maja w godzinach 10-11.

– W polskim systemie elektroenergetycznym udział OZE w konsumpcji energii elektrycznej (tj. stosunek generacji z OZE do sumy produkcji ze wszystkich źródeł plus import i magazynowanie) jest zwyczajowo wyższy od udziału źródeł odnawialnych w produkcji. W sytuacjach, kiedy suma dostarczanej mocy w danej godzinie jest wyższa niż bieżące zapotrzebowanie, konieczne jest ładowanie magazynów energii elektrycznej, eksport, czy nawet wyłączenia źródeł OZE – wyjaśnia Forum Energii.

– W maju konieczność takiego nierynkowego redysponowania jednostek wytwórczych przez operatora KSE pojawiła się podczas 13 dni. W sumie ograniczono generację 239,4 GWh energii elektrycznej (z czego 224 GWh z dużych instalacji fotowoltaicznych i 15,4 GWh z farm wiatrowych) – czytamy w miesięczniku.

Forum Energii wyjaśnia, że do ograniczeń źródeł dochodzi tylko w ostateczności. Operator najpierw sięga po eksport interwencyjny, czyli niehandlową wymianę z odpowiednikiem z kraju sąsiadującego. Wolumen, który był podmiotem takiego eksportu, w maju wyniósł co najmniej 60 GWh. Od początku 2024 roku Polska ograniczyła produkcję z OZE o 433 GWh i dokonała eksportu interwencyjnego w wysokości 158 GWh.

– Oznacza to, że 2,7 procent potencjalnej produkcji OZE nie trafiła do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – pisze Forum Energii.

Redukcja energii elektrycznej z OZE ma miejsce gdy zużycie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł jest mniejsze niż podaż. W celu zapobiegnięcia temu można dokonać wspomnianego eksportu interwencyjnego, rozbudować sieć, czy jak planuje rząd, wprowadzić taryfy dynamiczne.

Źródło: Forum Energii

Na klęskę urodzaju OZE taryfy dynamiczne i nowa rola podwarszawskiego Fort Knox