Wyniki finansowe PKP Cargo za pierwsze półrocze 2015

25 sierpnia 2015, 10:45 Infrastruktura

Opracowany przez PAP konsensus prognoz wyników PKP CARGO za II kwartał 2015 r.

Konsensus ten zsumowaliśmy z wynikami PKP CARGO SA w pierwszym kwartale 2015 r. (ostatnia kolumna tabeli), ponieważ spółka publikuje wyniki w ujęciu półrocznym.

Przy sporządzaniu konsensusu PAP uwzględnił prognozy siedmiu biur maklerskich.

[mln zł]

Wynik 1Q2015

Konsensus 2Q 2015

 

Wynik 1Q2015 + konsensus 2Q 2015

 

Przychody

896

1037,2

1933,2

EBITDA

118,9

236,5

355,4

EBIT

22,2

138,0

160,2

Zysk netto

17,8

118,2

136,0

Źródło: PKP Cargo