Wyniki Taurona po trzech kwartałach 2021 roku. Wydał prawie dwa mld złotych na inwestycje, najwięcej na dystrybucję

8 listopada 2021, 09:15 Alert

W ciągu trzech kwartałów br. Grupa Tauron wypracowała 484 mln zł zysku netto, a wartość EBITDA – zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe – przekroczyła 3,7 mld zł. Na inwestycje Grupa wydała 1 mld 963 mln zł – wynika z szacunkowych danych opublikowanych w piątek. Na inwestycje Grupa Tauron wydała w ciągu trzech kwartałów br. ponad 1,9 mld zł – najwięcej w segmencie dystrybucji energii.

Konferencja wynikowa Grupy Tauron. Fot. Bartłomiej Sawicki/BinzesAlert.pl
Konferencja wynikowa Grupy Tauron. Fot. Bartłomiej Sawicki/BinzesAlert.pl

Zysk EBITDA Grupy Tauron po trzech kwartałach 2021 roku przekroczył 3,7 mld zł

Przedstawione w piątek przez Grupę wyniki mają charakter szacunkowy i – jak zastrzegł Tauron w komunikacie – mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za trzeci kwartał 2021 roku, którego publikację zaplanowano na 17 listopada.

Trzy kwartały br. Grupa Tauron zamknęła przychodami ze sprzedaży powyżej 17,8 mld zł, zyskiem operacyjnym (EBIT) w wysokości ponad 1 mld zł, zyskiem EBITDA powyżej 3,7 mld zł, zyskiem brutto rzędu 773 mln zł oraz zyskiem netto w wysokości 484 mln zł. Wartość długu netto Grupy to ponad 8,9 mld zł.

Na inwestycje Grupa Tauron wydała w ciągu trzech kwartałów br. ponad 1,9 mld zł – najwięcej w segmencie dystrybucji energii. Największy udział w zysku EBITDA miały w ciągu trzech kwartałów br. segment dystrybucji, który wypracował ponad 2,2 mld zł, oraz segment wytwarzania, na który przypada ponad 1,3 mld zł zysku EBITDA.

Segment odnawialnych źródeł energii odpowiadał za 250 mln zł w wartości EBITDA Grupy, a segment sprzedaży energii przyniósł ujemną wartość EBITDA na poziomie 23 mln zł. Wynik EBITDA segmentu wydobycie był po trzech kwartałach również ujemny, na poziomie 174 mln zł.

W trzech kwartałach br. Grupa Tauron wyprodukowała 11,38 terawatogodziny energii elektrycznej, w tym blisko 1,23 TWh ze źródeł odnawialnych, a także 8,01 PJ ciepła. Do odbiorców trafiło 40,06 TWh energii (w tym do odbiorców końcowych 38,67 TWh), zaś sprzedaż energii wyniosła 24,52 TWh.

Produkcja węgla kamiennego w ciągu trzech kwartałów br. wzrosła w Grupie Tauron do 3,7 mln ton. Również sprzedaż tego surowca była wyższa niż przed rokiem i wyniosła blisko 4 mln ton. W samym trzecim kwartale br. produkcja węgla wyniosła 1 mln ton, zaś sprzedaż przekroczyła 1,6 mln ton, co oznacza zmniejszenie zapasów węgla na zwałach.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn