Wzrost zysków i przychodów, spadek kosztów Grupy Polimex-Mostostal

31 sierpnia 2015, 15:00 Infrastruktura

EBITDA Grupy Polimex-Mostostal za pierwsze półrocze tego roku przekroczyła 77,5 mln zł, a spółki Polimex-Mostostal 53,7 mln zł.

Rozbudowa Elektrowni Opole. Fot. PGE
Rozbudowa Elektrowni Opole. Fot. PGE

37,5 mln zł – tyle Grupa Polimex-Mostostal zarobiła w pierwszym półroczu 2015 roku. Wynik drugiego kwartału jest prawie o trzy razy wyższy od rezultatu osiągniętego przez Grupę za pierwsze trzy miesiące tego roku.

Przychody operacyjne Grupy wzrosły z 511 mln zł w I kwartale 2015 r. do 607,1 mln zł II kwartale tego roku. Natomiast koszty ogólnego zarządu spadły z 18,5 mln zł w I kwartale tego roku do 16,2 mln zł w II kwartale tego roku. Na koniec czerwca 2015 r. udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ze sprzedaży wyniósł 3,1 procent.

ebitda

– Wyniki za II kwartał to przede wszystkim efekt wzrostu przychodów operacyjnych oraz zmniejszenia kosztów. Warte podkreślenia jest to, że rezultaty spółki oraz Grupy są lepsze od planowanych. Zamierzamy utrzymać trend prezentowania pozytywnych wyników – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal. – Wpływ na finalne rezultaty miała zmiana klasyfikacji zakładu produkcyjnego w Siedlcach w bilansie Grupy.

Zgodnie z aneksem do umowy restrukturyzacyjnej z 2014 r. zakład produkcyjny w Siedlcach miał zostać sprzedany i w sprawozdaniu finansowym ujęty był jako „działalność zaniechana”. Mając na względzie perspektywy rynku produkcji konstrukcji stalowych, potencjał zakładu w Siedlcach oraz zapewnienie potencjalnym kontrahentom optymalnej oferty (projektowanie, wykonanie, serwis), Zarząd Polimex-Mostostal od kilku miesięcy zabiegał o utrzymanie siedleckiego zakładu w Grupie.

przychody

Portfel zamówień Grupy PxM na koniec czerwca 2015 r. wyniósł 5,3 mld zł.

– Proces scalania akcji spółki trwa. Obecnie czekamy na rejestrację tego procesu w Krajowym Rejestrze Sadowym. Kolejnym krokiem jest zawieszenie obrotu akcjami spółki. Przewidujemy, że proces zakończy się we wrześniu – tłumaczy Krzysztof Cetnar, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Polimex-Mostostal.

Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji spółki z liczby 4.330.940.100 (cztery miliardy trzysta trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto) do liczby 86.618.802 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwa) poprzez połączenie każdych 50 walorów Polimeksu w stosunku wymiany 50:1.

Źródło: Polimex-Mostostal