TAG: Polimex-Mostostal

Polska Grupa Energetyczna krytykuje zerwanie mediacji w sporze z Polimexem Mostostal, ale jest wciąż gotowa na rozwiązanie polubowne w sprawie […]
Prace nad Nową Elektrociepłownią Czechnica w Siechnicach nabierają tempa. Zakończony został etap budowy fundamentów pod turbinę parową […]
Koncern Mostostal podał w oficjalnym komunikacie informację o zawarciu dwóch umów ze spółką PGE Energia Ciepła. Pierwsza to umowa na budowę […]
Ambasador USA gościł przedstawicieli amerykańskich firm sektora jądrowego Bechtel i Westinghouse, które podpisały memorandum o współpracy z […]
Westinghouse podpisał memoranda z dziesięcioma firmami z Polski, które mogą nawiązać z nim współpracę przy budowie elektrowni jądrowych, […]
PGE Energia Ciepła podpisała umowę z Polimexem Mostostal. Podmioty zbudują nową kotłownie gazową w elektrociepłowni rzeszowskiej. Projekt ma […]
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, 23 czerwca podpisał umowę z Polimexem […]
Siemens Energy wraz z Siemens Gas and Power GmbH & Co. GK podpisał porozumienie o współpracy w krajach UE z Grupą Kapitałową Polimex […]
Drugiego czerwca 2020 roku przedstawiciele zarządów spółek Polimex Mostostal S.A. i „Energoprojekt-Katowice” S.A. podpisali umowę główną […]
Polska Grupa Energetyczna oficjalnie ogłosiła koniec budowy bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW. Dzięki ukończonej […]
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz konsorcjum firm: Polimex-Mostostal S.A., Polimex Energetyka Sp. z o.o. i SBB ENERGY S.A. podpisali 25 […]
Polimex-Mostostal poinformował o zawarciu aneksu do umowy na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań.
Polimex Mostostal zawarł list intencyjny z General Electric Global Services GmbH dotyczący wspólnego przygotowania i złożenia oferty w […]
10 października PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarła z konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Rafako (generalnym […]
Polimex-Mostostal poinformował w piątek, że podpisał z GE Power list intencyjny dotyczący współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C. Ma […]
Przedstawiamy cztery powody dla których naszym zdaniem ta inwestycja nie powstanie – pisze Rafał Zasuń, redaktor naczelny WysokieNapiecie.pl
Podczas dyskusji o budowie polskiej elektrowni atomowej na konferencji ExpoPower na Międzynarodowych Targach Poznańskich wzięli udział naukowcy, […]
Wyniki dodatkowych testów przeprowadzonych przez Polimex-Mostostal wskazały na utratę wartości firmy w wysokości około 191,5 mln zł – […]
PERN zawarł ze spółką Naftoremont-Naftobudowa z grupy kapitałowej Polimex Mostostal umowę na budowę czterech zbiorników magazynowych, o […]
Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal S.A. podjęła decyzję o powołaniu do składu zarządu spółki Pana Macieja Korniluka i z dniem 8 stycznia br […]
Nie dojdzie do rezygnacji z budowy bloku energetycznego Ostrołęka C – ocenił w czwartek minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Energa oraz Enea otworzyły oferty od firm pragnące wziąć udział w budowie „pod klucz” nowego bloku węglowego w Ostrołęce. Harmonogram […]
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2017 roku. Spółka osiągnęła przychody operacyjne na […]
W środę 25 października dojdzie do podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań. Nowa […]
W sobotę 9 września po wstępnych fazach rozruchu nowy blok w Elektrowni Kozienice osiągnął moc nominalną.
Enea szacuje, że miała w I połowie 2017 roku 606 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 1.341 mln zł EBITDA – podała spółka w […]
Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems i Polimex – Mostostal zawarło umowę z PGNiG Termika na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w […]
Enea, Energa, Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i […]
Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal ma wartość 3,7 mld zł, z tego 1,4 mld zł przypada na II połowę 2016 r., a 1,5 mld zł na […]
Konsorcjum Polimex-Mostostal oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems proponuje spółce Enea Wytwarzanie aktualizację harmonogramu budowy bloku w […]
(Doosan) Firmy Polimex Energetyka i Doosan Lentjes będące w konsorcjum, podpisały z PGE GiEK Zespół Elektrowni Dolna Odra kontrakt na budowę […]
Przy projekcie budowy nowego bloku energetycznego w należącej do Enei elektrowni Kozienice są przesunięcia w harmonogramach wewnętrznych, ale […]
(Polimex Mostostal) Polimex Energetyka, spółka z Grupy Polimex-Mostostal, zrealizuje dostawy konstrukcji stalowych na potrzeby budowanego bloku nr […]
(Polimex-Mostostal) Polimex-Mostostal, główny wykonawca nowego bloku należącej do Enei elektrowni w Kozienicach, poinformował, że po […]
(Enea) Przybicie tabliczki znamionowej oficjalnie potwierdziło udaną próbę ciśnieniową kotła nowego bloku powstającego w Elektrowni […]
Grupa Polimex-Mostostal zakończyła 2015 rok zyskiem netto w wysokości 69 mln zł. Przychody Grupy wzrosły o 21 proc. do poziomu 2,55 mld zł i […]
Akcje Polimex-Mostostal od 4-go stycznia 2016 r. będą notowane w systemie notowań ciągłych – podaje spółka w komunikacie.
(Polimex-Mostostal) Firma Elektron-Inwestycje przyznała, że działała w złej wierze składając wniosek o ogłoszenie upadłości Polimex-Mostostal.
Polimex Energetyka oraz PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość […]
(Polimex Mostostal) Oferta spółki Polimex Energetyka na wykonanie modernizacji kotłów bloków 1-3 w Elektrowni Turów została wybrana w […]
Przychody operacyjne Grupy Polimex-Mostostal za III kwartały 2015 r. przekroczyły 1,8 mld zł i były wyższe o 29 proc. od przychodów w […]
EBITDA Grupy Polimex-Mostostal za pierwsze półrocze tego roku przekroczyła 77,5 mln zł, a spółki Polimex-Mostostal 53,7 mln zł.
Polimex-Mostostal przed czasem zakończył montaż konstrukcji stalowej kotłowni budowanego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. Na […]
– W interesie Grupy Polimex-Mostostal i jej akcjonariuszy jest konsekwentna realizacja celów strategicznych. Decyzja Rady Nadzorczej o […]
W swoim raporcie firma Deloitte przedstawia sytuację pięćdziesięciu największych spółek budowlanych w Unii Europejskiej, których akcje są […]