Polimex zbuduje instalację odsiarczania spalin w elektrowni Pomorzany

12 sierpnia 2016, 07:30 Alert
Elektrownia Pomorzany

(Doosan)

Firmy Polimex Energetyka i Doosan Lentjes będące w konsorcjum, podpisały z PGE GiEK Zespół Elektrowni Dolna Odra kontrakt na budowę instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP 206″ w Elektrowni Pomorzany. Suma kontraktu to 97 milionów złotych netto.

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie w formule „pod klucz” obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż, uruchomienie i optymalizację oraz przekazanie do eksploatacji kompletnej nowoczesnej instalacji odsiarczania spalin w technologii półsuchej wykorzystującej sorbent wapniowy oraz kompletnej nowoczesnej instalacji suchego odpopielania dla dwóch kotłów przepływowych typu Benson, każdy o nominalnym przepływie spalin wynoszącym około 270 tys. Nm3/h, charakteryzujący się nominalną produkcją suchego popiołu w ilości około 4,5 t/h, opalanych węglem kamiennym.

– Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy współpracować przy tak niezwykle ważnej inwestycji, która znacząco zredukuje negatywny wpływ szkodliwych emisji SOx dla naszego środowiska i stanowi nasz wkład w walkę o czyste powietrze dla Szczecina. Wspólnie z naszym partnerem technologicznym, zaoferowaliśmy klientowi najnowocześniejsze rozwiązania w obszarze systemów ochrony środowiska. Nasza inwestycja umożliwi zachować Elektrowni Pomorzany zdolności produkcyjne przy zaostrzonych i bardzo wymaganiach europejskich normach emisji oraz pozwoli na znaczące obniżenie śladu ekologicznego w województwie zachodniopomorskim. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, wspólnie z naszymi partnerami dostarczyliśmy instalacje redukujące szkodliwą emisję NOx lub SOx m.in. dla Elektrowni Kozienice, Zakładów PKN Orlen w Płocku czy EC Siekierki – powiedział Mirosław Skowron, prezes Polimex Energetyka.

– To kolejny sukces naszej firmy na rynku polskim we wdrażaniu nowoczesnych technologii energetycznych. Dzięki technologii zastosowanej przez Doosan Lentjes instalacja odsiarczania spalin dla kotłów BENSON bloków A i B będzie zabudowana za istniejącymi elektrofiltrami, co pozwoli na eksploatację kotłów zgodnie z wymaganiami polskiego prawa i zapewni redukcję zanieczyszczeń w spalinach umożliwiającą spełnienie wymagań zgodnych z projektowanym dokumentem referencyjnym BREF dla Dużych Obiektów Spalania – powiedział Mariusz Marciniak, dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią firmy Doosan.

Polimex Energetyka jest częścią Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal. Polimex Energetyka oferuje kompleksową realizację projektów energetycznych, zarówno w roli generalnego realizatora inwestycji, jak również w układach konsorcjalnych z innymi podmiotami, w tym z dostawcami technologii. Spółka Polimex Energetyka realizuje kontrakty dla największych polskich spółek prowadzących działalność w obszarze energetycznym.

Doosan Lentjes będący częścią Grupy Doosan to globalny lider w obszarze kotłów z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, technologii wytwarzania energii z odpadów oraz nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska technologii oczyszczania spalin. Doświadczenie Doosan Lentjes w zakresie instalacji oczyszczania spalin (IOS) obejmuje ponad 100 instalacji mokrego odsiarczania spalin oraz około 50 suchych instalacji odsiarczania CFB wykonanych na całym świecie.