Rozbudowa Elektrowni Ostrołęka: Najtańsza oferta z Chin. Faworyci z Polski

28 grudnia 2017, 13:15 Alert
Elektrownia Ostrołęka. Wizualizacja bloku C na węgiel. Fot. Energa
Elektrownia Ostrołęka. Wizualizacja bloku C na węgiel. Fot. Energa

Energa oraz Enea otworzyły oferty od firm pragnące wziąć udział w budowie „pod klucz” nowego bloku węglowego w Ostrołęce. Harmonogram prac jest napięty, ponieważ ewaluacja projektów ma zakończyć jeszcze w styczniu 2018 roku. Wpłynęły ostatecznie trzy oferty. 

Trzech chętnych do rozbudowy Elektrowni Ostrołęka

Termin składania ofert minął w południe 28 grudnia 2017 roku. Wśród firm, które wcześniej wymieniano jako te, które złożą oferty, były wcześniej wybrane do dialogu konkurencyjnego: China Power Engineering Consulting Group, Konsorcjum Doosan Heavy Industries and Construction, Mostostal Warszawa, Acciona Industrial, Konsorcjum:GE Power, Alstom Power Systems S.A.S., Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd., Konsorcjum Polimex-Mostostal, Rafako.

Energa informuje, że ostatecznie wpłynęły trzy oferty. – Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria zawarte w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – podaje na jednym z portali społecznościowych.

Oferty w postępowaniu złożyli:

China Power Engineering Consulting Group Co., Ltd. – Wykonawca zaoferował budowę Elektrowni Ostrołęka o parametrach określonych w ofercie za ryczałtową cenę 4 mld 849 mln 828 tys. 212 zł 18 gr brutto;

Konsorcjum: GE Power Sp. z o. o. oraz ALSTOM Power Systems S.A.S. – Wykonawca zaoferował budowę Elektrowni Ostrołęka o parametrach określonych w ofercie za ryczałtową cenę 6 mld 23 mln 34 tys. 950 zł brutto;

Konsorcjum: Polimex-Mostostal S.A. oraz RAFAKO S.A. – Wykonawca zaoferował budowę Elektrowni Ostrołęka o parametrach określonych w ofercie za ryczałtową cenę 9 mld 591 mln 540 tys. zł brutto.

Chińczycy interesują się rozbudową Elektrownią Ostrołęka

Zamówienie 

Zgodnie z przetargiem przedmiotem zamówienia jest budowa kompletnej elektrowni z jednym kondensacyjnym blokiem energetycznym, o mocy elektrycznej ok. 1000 MW brutto, o sprawności netto co najmniej 45 proc., pracującym na parametrach nadkrytycznych pary. Blok ma być wyposażony w: przepływowy kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym, układ chłodzenia z chłodnią kominową, kompletny układ oczyszczania spalin z instalacją odsiarczania spalin metodą mokrą wapienno-gipsową spełniający standardy emisji na dzień przekazania Bloku do eksploatacji.

Zamówienie będzie zrealizowane w formule „pod klucz” obejmującej m.in. zaprojektowanie, przygotowanie dokumentacji do zmiany pozwolenia na budowę i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę, dostawy, roboty budowlane, montaż; ruch próbny, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przekazanie do eksploatacji, szkolenie personelu, serwis w okresie gwarancyjnym, a także wykonanie niezbędnego przygotowania terenu.

Parametry techniczne projektu:

  • Moc elektryczna ~1 000 MWe brutto,
  • Wysoka elastyczność – zmienność obciążenia 30 – 103%
  • Wysoka sprawność elektryczna netto > 45%
  • Wysoka dyspozycyjność > 8 000 h/a

– Głównym założeniem budowy bloku energetycznego w Ostrołęce jest realizacja inwestycji rentownej, która zagwarantuje satysfakcjonującą stopę zwrotu dla akcjonariuszy. Projekt zakłada otwartość na udział inwestorów finansowych i funduszy inwestycyjnych – podaje spółka w komunikacie.

– Cieszy nas zainteresowanie budową nowej elektrowni, wpisanej w naszą strategię rozwoju potencjału wytwórczego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego – powiedział prezes Zarządu grupy kapitałowej Energa, Daniel Obajtek.

– Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po ewaluacji ofert. Zależy nam na sprawnym wyłonieniu wykonawcy i rozpoczęciu kolejnego etapu prowadzącego do realizacji inwestycji, wspólnie z naszym partnerem – Eneą, która ma doświadczenie w budowie elektrowni. Realizacja tego bardzo ważnego przedsięwzięcia pozwoli na efektywne zastąpienie wyeksploatowanych mocy w Krajowym Systemie Energetycznym, przy pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego – wyjaśnił.

Postępowanie prowadzi spółka Elektrownia Ostrołęka S.A., której akcjonariuszami są Energa i Enea. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę w wysokości 4 mld 803 mln 150 tys. zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Rok temu, kiedy rozpisywano przetarg koszt inwestycji szacowano na 6 mld zł.

Polimex-Mostostal i Rafako to faworyci

Wśród faworytów do wyścigu o tę inwestycję jest wymieniane konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i Rafako. Zamawiające firmy – Enea oi Energa – to jednocześnie akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu. Firma ta realizowała także oddany w grudniu do użytku blok 11 w Elektrowni Kozienice, budowany na zamówienie Enei. Blok C w Ostrołęce w zamierzeniu ma być tej samej klasy i mocy 1000 Mw jak ten w Kozienicach.

Pod koniec 2016 roku Energa i Enea zawarły umowę inwestycyjną w sprawie budowy i eksploatacji nowego bloku w Ostrołęce. w styczniu 2017 roku, UOKiK zgodził się na nabycie przez Eneę od Energi 50 proc. akcji w spółce celowej Elektrownia Ostrołęka.

W grudniu tego roku podczas konferencji prasowej przy okazji oddania do użytku nowego bloku w Elektrowni w Kozienicach prezes Enei Mirosław Kowalik zapewnił dziennikarzy , że do ewaluacji zebranych propozycji dojdzie na początku 2018 roku, następnie potrzebne będą zgody korporacyjne, a dopiero potem będzie mogła zostać podjęta ostateczna decyzja inwestycyjna.

Ostatni blok węglowy w Polsce 

Zgodnie z deklaracjami złożonymi podczas Rady UE w grudniu tego roku, przez Ministra Energii, Krzysztofa Tchórzewskiego nowy blok w Ostrołęce ma być ostatnią inwestycją w moce węglowe w Polsce. Po zakończeniu jej planowanym na 2023 rok, nowe bloki węglowe nie będą już budowane.

BiznesAlert.pl

Sawicki: Wyścig z czasem o rozbudowę Elektrowni Ostrołęka