Polska negocjuje pakiet zimowy. Deklaruje koniec inwestycji w węgiel po 2025 roku

18 grudnia 2017, 14:15 Energetyka
tchórzewski
Krzysztof Tchórzewski / fot. Ministerstwo Energii

Polska negocjuje zapisy pakietu zimowego. Uznaje propozycje z Brukseli za wyważone i deklaruje gotowość do porzucenia inwestycji w nowe bloki węglowe po 2025 roku. Krytykuje jednak radykalne propozycje Francji.

Negocjacje o przyszłości energetyki

18 grudnia unijni ministrowie ds. energii mają rozmawiać o czterech pakietach ustawodawczych tworzących unijny pakiet „Czysta energia dla Europy i Europejczyków” zwanym pakietem zimowym. Podczas dzisiejszego spotkania może dojść do podjęcia decyzji w sprawie regulacji 550 g/kWh. Polska chce wydłużenia okresu przejściowego dla energetyki węglowej. Część krajów chce jednak zaostrzenia przepisów.

W Brukseli trwa posiedzenie Rady Unii Europejskiej ministrów państw członkowskich odpowiedzialnych za energię. Podczas obrad ministrowie mają przyjąć generalne podejście, w sprawie pakietu zimowego.

Bez nowego węgla po 2025 roku

Zdaniem ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego tekst proponowanego dziś przez prezydencję podejścia ogólnego Rady do rozporządzenia rynkowego jest wyważony.

– Materia regulowana tym aktem zawiera dość dużo dla nas elementów. Wprowadzenie standardów emisji dla wytwarzania energii budziło w Polsce olbrzymie emocje społeczne. Ustalone dzisiaj w podejściu ogólnym do rozporządzenia wielkość, będzie po moim powrocie do Polski dużym kłopotem politycznym. Mimo to w liście do Komisarzy zapewniłem, że w Polsce po 2025 roku nie będą podejmowane nowe inwestycje w bloki węglowe niespełniające standardu emisyjnego na poziomie CO2 550 g/kWh. Tym samym roczne zużycie węgla w energetyce nie będzie zwiększane – podkreślił minister.

Radykalizm Francji

Część krajów jest jednak za propozycją zwiększenia tego limitu, mimo, że już ten wcześniej proponowany poziom i tak nie dopuści do możliwości dotowania energetyki opartej na węglu. Francja zaproponowała limit CO2 350g/KWh

– W tym kontekście, nie rozumiem propozycji Francji dotyczącej 350 g/kWh. W praktyce oznacza to, że źródła bardzo emisyjne takie silniki diesela lub węgiel brunatny, które będą pracować np: 400 godz. w roku będą mogły być objęte mechanizmem mocowym. Nie przyczyni się to do redukcji emisji a zagrozi wystarczalności mocy. Jednakże transformacja musi przebiegać w sposób racjonalny z punktu widzenia wyboru technologicznych, tak aby nie sprawiała zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – powiedział podczas posiedzenia Rady minister.

Dodał, że niedawno przyjęto „z dużym wysiłkiem” kodeks sieciowy, co było sukcesem w budowie nowego jednolitego rynku energii. W czasie posiedzenia Rady część państw tzw. nowej UE zgłosiły propozycję aby wydłużyć okresy przejściowe dla energetyki konwencjonalnej z 2025 roku do 2030 roku.

– Liczymy, że w trakcie rozmów, uda się znaleźć rozwiązanie akceptowalne rozwiązanie dla wszystkich stron. Polska popiera stanowiska Rumunii i Chorwacji, dotyczące wydłużenia okresu przejściowego z 2025 roku do 2030 roku. Proponujemy, również w pełni odzwierciedlić zasadę zanieczyszczający płaci. Zachęcam wszystkich do wykazania dobrej woli i przyjęcia podejścia ogólnego – podkreślił minister Tchórzewski.

Głosowanie na ostatecznym tekstem generalnego podejścia ma odbyć się dzisiaj wieczorem. Ogólne podejście (general approach) określa wspólną propozycję wszystkich państw UE na tzw. trilog czyli negocjacje między Komisją, Radą a Parlamentem Europejskim.

Źródło: BiznesAlert.pl

Pakiet zimowy

Podstawę dla pakietu zimowego stanowi dokument polityki energetyczno-klimatycznej UE przyjęty uchwałą Rady Europejskiej z października 2014 r. W listopadzie 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt unijnych regulacji „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” dotyczących pakietu środków mających za zadanie utrzymanie konkurencyjności Unii Europejskiej „w czasach, gdy przejście na czystą energię zmienia światowe rynki energii”.

Podstawowymi celami tzw. pakietu zimowego są: wzrost efektywności energetycznej, dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii, projekt rynku energii elektrycznej oraz zasady prawnego porządku energetycznego dla Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie zamierza wspierać źródeł energii na bazie paliw kopalnych. Dotyczy to także mechanizmów wsparcia o charakterze pomocy publicznej. Jest nim postulowany przez Polskę mechanizm rynku mocy, a więc rynku dwutowarowego, gdzie opłata pobierana jest nie tylko za pobraną moc, ale i jej dostępność w systemie. Rynek mocy w polskich realiach ma wspierać energetykę opartą na węglu.

Polska zabiegała o modyfikację tego przepisu lub okresy przejściowe. W tym samym czasie ministerstwu energii udało się uzgodnić projekt rynku mocy, który został uchwalony przez Sejm. Poprawki jakie składano do projektu, były proponowane przez komisję, podczas rozmów z polskim rządem, który zabiega o notyfikację tego rozwiązania.

Największą uwagę polskiego sektora energetycznego skupiał zapis dotyczący poziomu wsparcia dla polskiej energetyki w ramach pomocy publicznej, a taką jest traktowany rynek mocy. Komisja proponowała początkowo w pakiecie zimowym proponowała, aby z pomocy publicznej mogły uczestniczyć źródła, gdzie poziom emisji CO2 jest poniżej 550 kg/MWh. Mogłoby to oznaczać wyłączenie rynku mocy, elektrownie na węgiel kamiennym i brunatnym.

Mielczarski: Pakiet zimowy. Wyzwania dla polskiej energetyki