Spółka PGE zbuduje z Polimexem elektrociepłownię w Siechnicach

23 czerwca 2021, 13:00 Alert
Fot. BiznesAlert.pl
Fot. BiznesAlert.pl

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, 23 czerwca podpisał umowę z Polimexem Mostostal na budowę nowej elektrociepłowni gazowej, która zastąpi obecnie eksploatowaną jednostkę węglową zlokalizowaną w Siechnicach.

Nowy blok w Czechnicy

Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica zostanie zrealizowana na podstawie umów Kogeneracji z konsorcjum firm w składzie: Polimex-Mostostal – Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka – Partner Konsorcjum. Jednostka będzie się składała z bloku gazowo-parowego, kotłowni szczytowo-rezerwowej i akumulatora ciepła. Wartość umowy na budowę elektrociepłowni wynosi ok. 1 159 mln zł netto, a wartość powiązanej umowy serwisowej ok. 118 mln zł netto.

– Siechnicka inwestycja wpisuje się w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 roku planowane jest korzystanie w 70 procent ze źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła.  Naszym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku przez nas transformacja energetyczna zakłada dekarbonizację wytwarzania. Niezbędna będzie więc zmiana technologii – docelowo koncentrować się będziemy na odnawialnych źródłach energii oraz na realizacji działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, co w znacznym stopniu wpłynie na obniżenie emisyjności wytwarzania – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nowa elektrociepłownia w Siechnicach ma dostarczać energię i ciepło dla gminy Siechnice i południowej części Wrocławia – Budowa proekologicznej jednostki gazowej w Siechnicach to jedna z naszych najważniejszych inwestycji – podkreślił Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Harmonogram

Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w 2024 roku. Do tego czasu produkcja energii elektrycznej i ciepła zapewniona będzie przez obecnie działające instalacje oraz część szczytową nowej elektrociepłowni w Siechnicach, której uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2023 roku.

Wcześniej Polimex-Mostostal przekazał, że zawarł z konsorcjum Siemens Energy Austria oraz Siemens Energy umowę na prace związane z rozruchem bloku parowo-gazowego w Siechnicach dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (umowa EPC) oraz umowę serwisową turbin gazowych z Siemens Energy. Wynagrodzenie za wykonanie umowy EPC ustalono na kwotę 12,4 mln zł netto i 79.97 mln euro netto, płatne częściami za poszczególne etapy realizacji. Przedmiotem umów jest kompleksowy zakres prac związanych z: zaprojektowaniem, produkcją, dostawą, doradztwem technicznym nad montażem oraz przeprowadzeniem rozruchu bloku oraz świadczenie serwisu zapewniającego prawidłowego działania turbin gazowych, umożliwiającego w szczególności bezpieczną ich eksploatację oraz zapewnienie osiągania przez nie parametrów gwarantowanych obiektu bloku.

Siemens Energy dostarczy główne elementy wysokosprawnej „wyspy energetycznej” do nowej elektrociepłowni miejskiej GTCC w Siechnicach na terenie Wrocławia, należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE). Jak podkreśla Grzegorz Należyty, Dyrektor Generalny Siemens Polska: ,,nowa instalacja GTCC o łącznej mocy 180 MWe i 160 MWt będzie źródłem ciepła dla gminy Siechnice i południowej części Wrocławia w Polsce.

Polska Grupa Energetyczna/Polimex-Mostostal/Siemens Energy

AKTUALIZACJA – 5 lipca 2021 roku, godz. 10.05 – Fragment o Siemens Energy