Rosną koszty nowego bloku w Elektrowni Kozienice

3 czerwca 2016, 06:45 Alert

(Polimex-Mostostal)

Polimex-Mostostal, główny wykonawca nowego bloku należącej do Enei elektrowni w Kozienicach, poinformował, że po przeprowadzonej analizie i audycie kontraktu, koszty realizacji projektu wzrosną o ok. 130 mln zł. Odbiło się to negatywnie na kursie akcji budowlanej spółki.

Polimex Mostostal wykonał wewnętrzną analizę oraz zlecił przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny audytu technicznego budowy nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Kozienice.

Jak informuje spółka, zidentyfikowano szereg ryzyk technicznych związanych z Projektem Kozienice oraz dokonano oszacowania kosztów związanych z ww. ryzykami. Spółka szacuje, że wzrost całkowitych kosztów związanych z ww. ryzykami wynikającymi z Projektu Kozienice wynosi ok. 130 mln zł. W chwili obecnej Spółka analizuje wpływ ww. informacji na sytuację finansową Spółki, a przede wszystkim ustala wpływ ww. ryzyk na wyniki finansowe Spółki. Po tej informacji wartość akcji spółki spadła prawie o 16 proc.

Przypomnijmy, że wartość kontraktu, podpisanego w 2012 r. wynosi 5,1 mld zł. Zakres prac budowlano – montażowych Polimeksu stanowi ponad 42 proc. udziałów w kontrakcie.