Czy zakończenie inwestycji w Kozienicach opóźni się?

22 sierpnia 2016, 16:45 Alert

Konsorcjum Polimex-Mostostal oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems proponuje spółce Enea Wytwarzanie aktualizację harmonogramu budowy bloku w należącej do Enei Elektrowni Kozienice. Chce, by nowy termin zakończenia budowy został wyznaczony na 19 grudnia 2017 roku – podał Polimex w komunikacie.

„Przyczyną przesunięć w planowanym harmonogramie są kwestie techniczno-organizacyjne. Planowany przez Konsorcjum termin zakończenia budowy wyznaczony został na 19 grudnia 2017 roku” – podała spółka.

Dodała, że o decyzji zamawiającego dotyczącej zmiany umowy zgodnie z przekazanym przez konsorcjum harmonogramem poinformuje odrębnym raportem.

Rzecznik Enei Sławomir Krenczyk informował PAP 8 sierpnia, że przy projekcie budowy nowego bloku energetycznego w należącej do Enei elektrowni Kozienice są przesunięcia w harmonogramach wewnętrznych, a konsorcjum wykonawcze zostało zobowiązane do przedstawienia informacji o ewentualnym wpływie tych częściowych przesunięć na końcowy termin realizacji kontraktu, ustalony w umowie z września 2012 roku.
Informował, że stan zaawansowania budowy nowego bloku wynosi ponad 83 proc., a na budowie trwają prace związane z zakończeniem montażu instalacji technologicznych.

Według podpisanej w 2012 roku umowy z konsorcjum Hitachi Europe i Polimex-Mostostal blok w Kozienicach na parametry nadkrytyczne opalany węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1.075 MWe brutto miał zostać oddany do eksploatacji w lipcu 2017 roku.

Ponad dwa miesiące temu Polimex-Mostostal poinformował o zidentyfikowaniu szeregu ryzyk technicznych związanych z budową bloku w Kozienicach. Spółka szacowała wtedy, że wzrost całkowitych kosztów związanych z tymi ryzykami wynosi około 130 mln zł.

Polska Agencja Prasowa