Zakończyła się 10. runda negocjacji ws. porozumienia TTIP

21 lipca 2015, 11:00 Infrastruktura

Otwarcie rynków Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, współpraca regulacyjna i synchronizacja rozwiązań handlowych to główne tematy poruszone podczas 10. rundy negocjacji pomiędzy UE a USA ws. Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Rozmowy odbywały się w dn. 13-17 lipca 2015 r. w Brukseli.

W trakcie tej rundy rozmów strony wymieniły się propozycjami treści rozdziału dotyczącego usług. Ma on pogłębić dotychczasowe postanowienia podjęte w ramach umów wielostronnych. Podtrzymano także złożoną w marcu 2015 r. deklarację, iż TTIP nie wpłynie na sposób, w jaki administracje poszczególnych państw będą zapewniać usługi publiczne swoim obywatelom.

Poruszano także kwestie regulacyjne, w tym w szczególności dobre praktyki w tym obszarze, techniczne bariery w handlu (TBT). Dużą uwagę poświęcono zgodności regulacyjnej, w dziewięciu sektorach, w tym m.in. motoryzacyjnym, sprzętu medycznego, leków, odzieżowym.

Po raz kolejny podjęto także temat małych i średnich przedsiębiorstw. Strony zgodnie podkreśliły, że umowa TTIP powinna przynieść wymierne korzyści sektorowi MŚP, takich jak eliminacja barier taryfowych, otwarcie rynku zamówień publicznych czy lepszy dostęp do informacji na temat różnych aspektów prowadzenia działalności na obu rynkach. Między innymi tych aspektów TTIP dotyczyło także spotkanie z przedstawicielami strony społecznej, związków zawodowych, firm, producentów, studentów, które towarzyszyło tej rundzie negocjacji. Wzięło w nim udział blisko 400 osób, które miały okazję zgłosić swoje sugestie, propozycje czy uwagi do treści negocjacji.

Przewodnik po TTIP

Więcej informacji

Źródło: Ministerstwo Gospodarki