Polska i Kanada wywalczyły nakaz eksmisji Rosji z atomu na Ukrainie

15 września 2022, 18:30 Alert

Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wezwała Rosjan do opuszczenia Zaporskiej Elektrowni Jądrowej wskutek inicjatywy Polski i Kanady.

Elektrownia Zaporoże. Fot. iStock.
Elektrownia Zaporoże. Fot. iStock.

Elektrownia Zaporoże jest kontrolowana przez okupanta rosyjskiego, ale na miejscu pracują ludzie ukraińskiego Energoatomu. Ukraińcy ostrzegają, że ci pracownicy znajdują się pod stałą presją, a część z nich zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach lub była prześladowana.

Przeciwko rezolucji MAEA były tylko Chiny i Rosja. Za głosowało 26 państw a siedem się wstrzymało od głosu. Rezolucja została przyjęta z inicjatywy Kanady i Polski. Państwowa Agencja Atomistyki podaje, że w przyjętej rezolucji Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej:

  • wzywa Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań przeciwko elektrowni jądrowej w Zaporożu i wszelkim innym obiektom jądrowym na terytorium Ukrainy oraz w obrębie tych obiektów. Jednocześnie, w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektów jądrowych na Ukrainie, w tym Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, oraz w celu bezzwłocznego wdrożenia działań MAEA w zakresie weryfikacji zabezpieczeń materiałów jądrowych, Rada Gubernatorów MAEA podkreśla konieczność odzyskania przez właściwe organy pełnej kontroli nad obiektami jądrowymi na Ukrainie;
  • wyraża poważne zaniepokojenie z uwagi na niezastosowanie się Federacji Rosyjskiej do wcześniejszego wezwania Rady Gubernatorów MAEA, wyrażonego w rezolucji z dn. 3 marca br., do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań przeciwko obiektom jądrowym na Ukrainie;
  • wyraża ubolewanie z powodu nieustannych, brutalnych działań Federacji Rosyjskiej przeciwko obiektom jądrowym na Ukrainie, w tym ciągłej obecności sił rosyjskich i personelu Rosatom w elektrowni jądrowej w Zaporożu, co stanowi poważne i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa tych obiektów oraz personelu elektrowni. Tego rodzaju działania w znaczący sposób podnoszą ryzyko wystąpienia awarii lub incydentu jądrowego.

Państwowa Agencja Atomistyki/Wojciech Jakóbik

Młynarkiewicz: Żadna elektrownia jądrowa nie jest zaprojektowana na wypadek prowadzenia wojny (ROZMOWA)