Zawarto polsko-japońskie porozumienie o współpracy przy reaktorach HTGR

30 stycznia 2019, 15:41 Alert
Polsko-japońskie porozumienie o współpracy przy reaktorach HTGR
fot. Ministerstwo Energii

Małe reaktory jądrowe HTGR mogą być w przyszłości podstawowym źródłem ciepła przemysłowego. Dzięki temu możemy zmniejszyć zależność od importu gazu oraz obniżyć emisyjność polskiej gospodarki” – powiedział Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii Józef Sobolewski 28 stycznia 2019 r. w siedzibie resortu, podczas otwarcia polsko-japońskiego seminarium o reaktorach tego typu.

W trakcie seminarium w resorcie energii podpisano Porozumienie w sprawie wymiany studentów i doktorantów pomiędzy Narodowym Centrum Badań Jądrowych a Uniwersytetem w Tokio.

Program wdrożenia reaktorów HTGR w Polsce jest wynikiem prac zespołu powołanego przez Ministra Energii. Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe chłodzone gazem HTGR to bezpieczna technologia, umożliwiająca produkcję czystej energii cieplnej o temperaturze do 1000 stopni Celsjusza. Ciepło to może być wykorzystane w procesach przemysłowych, kogeneracji oraz do dostarczania ciepła do miejskich sieci ciepłowniczych.

Polsko-japońskie seminarium potrwa do 29 stycznia 2019 r. Zostało zorganizowana przez Japońską Agencję Energii Atomowej (Japan Atomic Energy Agency) i Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z japońskim Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) i Ministerstwem Energii.

Budowa elektrowni jądrowej i wdrożenie reaktorów wysokotemperaturowych HTGR to dwa niezależne programy, które są realizowane równolegle. Elektrownia jądrowa to duże reaktory generacji III/III+ służące wytwarzaniu energii elektrycznej, zaś reaktory HTGR to małe reaktory IV generacji, do wykorzystania głównie jak źródło ciepła.

Ministerstwo Energii