Zawiłości przejęć w energetyce. Fuzja kopalń to przykład

24 sierpnia 2017, 07:30 Alert
Kopalnia Sobieski
fot. Tauron

W sprawozdaniu Polskiej Grupy Górniczej (PGG) za I półrocze tego roku wymienia się wydobycie 14.623,2 tys. ton węgla wliczając w to wynik wydobycia za pierwszy kwartał br uzyskany przez Katowicki Holding Węglowy. Czy słusznie?

1 kwietnia doszło do fuzji Polskiej Grupy górniczej i Katowickiego Holdingu Górniczego. I jak to w fuzji – PGG przejęła aktywa Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) oraz długi. Wymagalne zobowiązania finansowe ciążące na Holdingu wynosiły 2,5 mld zł. Fuzja była jedyną szansą ratunku dla KHW, któremu banki odmówiły dalszego kredytowania i rozłożenia spłaty obligacji na dużo dłuższe terminy. KHW utracił płynność finansową, nie miał środków na marcowe wypłaty oraz na wydatki operacyjne. Kopalnie przejęte od Holdingu zakończyły pierwszy kwartał br stratą w wysokości 75 mln zł.

Jednak oprócz obciążeń finansowych KHW wniósł do fuzji z PGG pewne aktywa: wszystkie swoje kopalnie wraz z ich zasobami węgla oraz ze zrealizowanym wydobyciem w pierwszym kwartale br. Dlatego w sprawozdaniu PGG za I półrocze tego roku wymienia się wydobycie 14.623,2 tys. ton węgla wliczając w to wynik wydobycia za pierwszy kwartał br uzyskany przez Katowicki Holding Węglowy. Z zaznaczeniem roli Holdingu.

Prawidłowość tego zapisu potwierdza ekonomista prof. dr. hab. Andrzej Barczak. Przywołuje przy tym przykład fuzji dwóch koncernów, Bayer i Monsanto, które podpisały umowę, zgodnie z którą niemiecki gigant chemiczny przejmuje amerykańską firmę. Wprawdzie Monsanto nie był obciążany zadłużeniem, ( które musiałby przejąć Bayer), ale i tak jego aktywa od początku tego roku w dokumentacji handlowej zostały zaliczone do aktywów niemieckiego koncernu, choć wtedy umowa o fuzji nie była jeszcze podpisana.

Tak też wygląda sytuacja od strony instytucji finansowych. Potwierdził to ekonomista Mateo Luccio z Goldman Sach Frankfurt. Bank jak wiadomo działa jako doradca finansowy dla największych przedsiębiorstw, rządów i najbogatszych rodzin na świecie. Zdaniem ekonomisty przejęcie aktywów z chwilą zrealizowania fuzji skutkuje na ich pozycję od początku danego roku. Z zaznaczeniem, że do podpisania umowy o fuzji należały do przejmowanej firmy.

Ekspert rynku energii i przewodniczący Komitetu ds. polityki klimatyczno-energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej Hubert Gabryś ma inne zdanie. PGG nie powinna do swojego sprawozdania za I półrocze br wliczać wyniku wydobycia KHW za pierwszy kwartał br. Ekspert bierze za punkt wyjścia kryterium statusu Holdingu, który do 31 marca był samodzielnym podmiotem prawnym.

Teresa Wójcik