Zawiślak: Dyskutowany w rządzie projekt nowelizacji może negatywnie wpłynąć na PKP LHS

13 października 2014, 15:00 Infrastruktura
Sławomir Zawiślak

Wprowadzenie konkurencji w przewozach pasażerskich i oddzielenie zarządców infrastruktury od przewoźników to główne zmiany, które ma wprowadzić tzw. IV Pakiet Kolejowy, przygotowywany przez KE. Jedyna spółka, którą mogłyby dotknąć negatywne konsekwencje IV Pakietu to PKP LHS – poinformował „Rynek Kolejowy”. Tymczasem trwają prace nad nowelizacją ustaw o transporcie kolejowym i publicznym transporcie zbiorowym, przewidującą m.in. przekazanie linii LHS innym przewoźnikom, co spowoduje pogorszenie sytuacji finansowej PKP LHS.

 

– 25 września br. na sali sejmowej podniosłem w sprawach bieżących ważny temat dla życia gospodarczego kraju, oraz zdecydowanie, także dla naszego regionu. Dyskutowany w rządzie projekt z dnia 7 lipca 2014 r., o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym może negatywnie wpłynąć m.in. na funkcjonowanie PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu – przekonuje pos. Sławomir Zawiślak (PiS, Lublin), członek sejmowych komisji rolnictwa oraz ds. Unii Europejskiej. Postanowił on interweniować, dlatego złożył w tej sprawie także zapytanie poselskie. Według posła PKP LHS to jedna z nielicznych spółek kolejowych przynoszących zyski, a niebawem może ulec to zmianie przez zmiany w ustawie.

– Spółka na niemal 400-kilometrowej linii z Hrubieszowa na Śląsk jest przewoźnikiem oraz zarządcą kolei – twierdzi dalej Sławomir Zawiślak. – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje rozdzielić te funkcje, co jest nieopłacalne – powoduje konieczność dotowania zarządcy z budżetu państwa – przykład to PKP PLK SA.

Zdaniem posła spółka PKP LHS jest stale unowcześniania i rozbudowywana. W ubiegłym roku wpłaciła do budżetu państwa 16,4 mln zł podatku dochodowego oraz zatrudnia ponad 1 200 osób.

– Dlatego jako poseł na Sejm RP z dużym niezadowoleniem przyjąłem – podobnie jak załoga spółki – informację o projekcie w/w ustawy w którym rozdzielenie działalności przewoźnika i zarządcy linii kolejowej obejmie obligatoryjnie także PKP LHS – informuje dalej poseł.- Wdrożenie zmian w omawianej ustawie spowoduje, że LHS – przewoźnik i zarządca Linii Hutniczo-Szerokotorowej o długości nie przekraczającej 500 km (do których ta poprawka się tyczy)  – z obecnego dochodowego, dobrze funkcjonującego, strategicznego dla kraju przedsiębiorstwa, stanie się spółką wymagającą dotacji budżetowych.

Zdaniem Sławomira Zawiślaka cała sytuacja wpłynie negatywnie na sytuację finansową nie tylko w/w spółki ale także i budżetu państwa.

– Rozgoryczenie jest tym większe, że projekt ten nie był przedmiotem konsultacji społecznych, a w omawianym zakresie zasadniczo różni się od projektu konsultowanego wiosną tego roku. Dlatego należy zabiegać o to by firma mogła funkcjonować w obecnym kształcie i by mogła w dalszym ciągu się rozwijać. Liczę na wsparcie wysiłków moich i załogi także ze strony innych polityków i samorządowców z regionu – oświadczył na zakończenie poseł.

Źródło: www.slawomirzawislak.pl