Zawisza: GK PGNiG zwiększy efektywność zarządzania spółkami

28 kwietnia 2014, 15:52 Energetyka

28 kwietnia 2014 roku Spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG SA podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest określenie zasad i zakresu współpracy pomiędzy PGNiG i firmami zależnymi. Prezes gazowniczej spółki przekonuje, że efektem realizacji Porozumienia będzie usprawnienie zarządzania w poszczególnych obszarach działalności grupy

– W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku energii i paliw i nieuchronnie nadchodzącej liberalizacji rynku gazu najważniejszym dla nas wyzwaniem jest sprawne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji i konsolidacji Grupy oraz wzmocnienie naszej pozycji rynkowej w sposób pozwalający na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej na liberalnym rynku paliw– powiedział Prezes PGNiG Mariusz Zawisza. 

Według szefa PGNiG, porozumienie pozwoli na wprowadzenie zasad i narzędzi zarządzania, które umożliwią efektywniejsze wdrażanie i realizowanie wspólnych celów m.in. skuteczne podejmowanie decyzji strategicznych, ograniczenie konkurencji wewnętrznej i powielania kompetencji oraz zapewnienie sprawnego przepływu informacji i doświadczeń.