ZBP: Banki mogą przestać wspierać OZE przez złe prawo

28 lutego 2018, 14:00 Alert

Niestabilność otoczenia prawnego sektora energetyki odnawialnej spowoduje albo brak zainteresowania banków finansowaniem inwestycji w ten sektor, albo zdecydowane ograniczenie dostępności i podniesienie cen ich finansowania – poinformował Związek Banków Polskich.

Fot. BiznesAlert

„Uważamy, że należałoby budować stabilne środowisko regulacyjne i wprowadzić instrumenty, które umożliwiłyby długoterminowe finansowanie sektora energetyki odnawialnej” – powiedział w środę Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP. ZBP podał, że środowisko bankowe ocenia perspektywy dalszego rozwoju tego rynku w Polsce jako obarczone relatywnie podwyższonym ryzykiem, a głównym problemem jest przede wszystkim niestabilność otoczenia regulacyjnego.

Związek wymienia m.in destabilizację rynku zielonych certyfikatów, zmianę podstawy do opodatkowania podatkiem od nieruchomości w przypadku turbin wiatrowych, czy modyfikację sposobu kalkulacji tzw. opłaty zastępczej bez wprowadzenia jej minimalnego poziomu.

„Wszystkie ww. czynniki spowodują albo brak zainteresowania banków finansowaniem inwestycji w OZE albo zdecydowane ograniczenie dostępności i podniesienie cen ich finansowania” – napisano w stanowisku ZBP. „W efekcie problemy z dostępem do finansowania zewnętrznego odnotowują także inwestorzy sięgający po środki unijne. Pod znakiem zapytania może stanąć np. wykonalność finansowa i terminowa tych projektów, co skutkować może utratą przez Polskę części środków unijnej Polityki Spójności” – dodano.

ZBP podał, że zwrócił się do rządu o podjęcie dyskusji ze środowiskiem bankowym na temat możliwości rozwoju i finansowania inwestycji OZE w Polsce. „Banki, co do zasady, są nadal zainteresowane finansowaniem sektora energetyki odnawialnej, jednak z zastrzeżeniem konieczności zmiany otoczenia regulacyjnego, w jakim funkcjonują projekty OZE. Przeniesienie całego ciężaru finansowania takich inwestycji na budżet państwa będzie nieefektywne i pogłębi deficyt finansów publicznych” – poinformował ZBP.

Według danych ZBP łączna kwota kredytów udzielonych przez banki na finansowanie projektów OZE wynosi około 11 mld zł.

Polska Agencja Prasowa