Zdanowski: Przewozy Regionalne nie tracą Dolnego Śląska

21 stycznia 2015, 11:34 Infrastruktura

Jak informowaliśmy samorząd województwa dolnośląskiego zawarł kontrakt na ośmioletnią obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w woj. dolnośląskim w latach 2015-2022 przez spółkę Koleje Dolnośląskie. Jakie korzyści z umowy będzie miał Urząd Marszałkowski, a jakie Koleje Dolnośląskie? Czy umowa oznacza, że spółka Przewozy Regionalne zniknie ze szlaków kolejowych Dolnego Śląska?

– Przewoźnik Koleje Dolnośląskie SA jest spółką powołaną przez Samorząd Województwa do świadczenia usług w zakresie kolejowego publicznego transportu zbiorowego, przy czym udziały Dolnego Śląska wynoszą 100% – informuje nasz portal Wojciech Zdanowski, dyrektor departamentu infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W jego opinii dotychczasowa dobra współpraca oraz wynegocjowany przez Samorząd konkurencyjny poziom stawek za usługi przewozowe pozwoliły na popisanie umowy wieloletniej.

– Długoterminowa umowa przewozowa jest korzystna dla obu stron – stwierdza dalej dyr. Wojciech Zdanowski. – Przewoźnikowi, dzięki gwarancji zapewnienia zamówienia usług, pozwoli na szybszy rozwój spółki poprzez zapewnienie szerszego dostępu do narzędzi finansowych jak kredyt lub leasing przeznaczony na pozyskanie nowego taboru oraz rozbudowę zaplecza technicznego. Organizatorowi przewozów zapewnia możliwość wieloletniego planowania oferty przewozowej po określonej stawce jednostkowej.

W ocenie dyrektora departamentu infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zawarta umowa nie ogranicza przy tym żadnej ze stron, a określa jedynie minimalny poziom pracy oraz przewidzianą za nią rekompensaty.

– Przedmiotowa umowa opiewa na mniej niż połowę pracy przewozowej wykonywanej obecnie na Dolnym Śląsku, a więc w żadnym wypadku nie oznacza zakończenia współpracy z „Przewozami Regionalnymi”, z którymi również zawarto wieloletnie umowy dotyczące części wykonywanych przewozów – stwierdza na zakończenie dyr. Wojciech Zdanowski.