ZE PAK przekłada podjęcie decyzji o budowie nowego bloku parowo-gazowego

29 września 2016, 09:30 Alert
Elektrownia Pątnów I
Elektrownia Pątnów I; fot. ZE PAK SA

ZE PAK poinformował, że decyzja dotycząca realizacji inwestycji polegającej na budowie bloku parowo-gazowego o mocy 120 MWe i 90 MWt oraz dodatkowego kotła szczytowego o mocy 40 MWt w Elektrowni Konin nie zostanie podjęta w tym roku.

Z uwagi na obecne uwarunkowania zewnętrzne wpływające na efektywność ekonomiczną projektu, a przede wszystkim niepewność co do kształtu systemu wsparcia dla kogeneracji gazowej po roku 2018, a także z uwagi na relacje między cenami gazu, cenami praw do emisji CO2 i cenami energii elektrycznej, zarząd spółki zdecydował, że podjęcie decyzji o realizacji projektu w obecnych warunkach wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem, mogącym negatywnie oddziaływać na osiągane w przyszłości wyniki finansowe, wartość spółki a co za tym idzie interesy akcjonariuszy – podała spółka w komunikacie.

Budowa bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin jest inwestycją zgłoszoną do Krajowego Planu Inwestycyjnego. Realizacja tego projektu w określonym zakresie i czasie związana była z możliwością przydziału bezpłatnych pozwoleń do emisji CO2 w ilości około 6,3 miliona ton. W obecnym stanie, wobec braku decyzji o rozpoczęciu realizacji projektu do końca roku, spółka zakłada, że nie uda się uzyskać bezpłatnych pozwoleń do emisji CO2 wynikających z wykonania tego projektu w ramach obecnie obowiązującego KPI. Niezależnie od przesunięcia podjęcia decyzji odnośnie budowy bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin, spółka zamierza pozostać dostawcą ciepła dla miasta Konina po 2020 roku. W tym celu rozważane są różne koncepcje mające służyć realizacji tego zamiaru. Między innymi trwają prace studialne dotyczące produkcji energii i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu obecnie funkcjonującego bloku biomasowego w Elektrowni Konin, o czym spółka informowała w ostatnim półrocznym raporcie okresowym. Decyzje w tym obszarze zostaną podjęte w oparciu o wyniki oceny ekonomicznej rozpatrywanych koncepcji i we współpracy z odbiorcą ciepła.Budowa bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin nadal jest elementem planu inwestycyjnego spółki, jednak by mogła być realizowana konieczne jest zaistnienie warunków uprawdopodabniających pozytywny wpływ tego Projektu na wartość spółki – czytamy dalej w komunikacie ZE PAK.

Polska Agencja Prasowa