ZE PAK ma decyzję środowiskową o budowie wytwórni wodoru

21 lipca 2021, 18:15 Alert

21 lipca 2021 roku Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin przekazał, że otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin.

Farma fotowoltaiczna. Fot: ZEPAK
Farma fotowoltaiczna. Fot: ZEPAK

Wytwórnia wodoru na terenie Elektrowni Konin ma powstać w oparciu o elektrolizery z membraną elektrolitowo-polimerową (technologia „PEM”). Pierwszy elektrolizer został już zamówiony a jego dostawa jest przewidywana na przełomie 2021/2022 roku. Energia elektryczna, wykorzystywana do celu eksploatacji elektrolizera, będzie pochodziła w stu procentach ze źródeł odnawialnych. Wodór, produkowany przez elektrolizery, będzie sprężany przez układ sprężarek do ciśnienia 300–450 bar i na bieżąco pompowany do pojazdów transportujących wodór. Specjalnie dobrane sprężarki będą mogły bezpośrednio zasilać stanowiska tankowania wodoru.

Wytwórnia zostanie wykonana w technologii modułowej (kontenerowej), co pozwala na jej stosunkowo prostą rozbudowę. Zamówiony elektrolizer będzie miał moc 2,5 MW, co pozwoli na maksymalną produkcję wodoru w ilości 1000 kg na dobę. W przypadku konieczności rozbudowy, przyznana decyzja środowiskowa daje możliwość zwiększenia produkcji wodoru do 20 000 kg na dobę. Woda do produkcji wodoru będzie dostarczona ze stacji DEMI, która znajduje się w elektrowni.

ZE PAK/Bartłomiej Sawicki