ZE PAK wymieni węgiel na gaz

22 maja 2018, 16:30 Alert
elektrownia energetyka ZE PAK
Fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA zamierza zrealizować inwestycję w elektrowni Adamów, polegającej na dostosowaniu wyłączonych obecnie z eksploatacji bloków węglowych do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem paliwa gazowego.

O zamiarach zmiana źródła generacji energii elektrycznej w gaz spółka podała w raporcie bieżącym. Jak podaje spółka, zakres niezbędnych prac koniecznych do wykonania w celu realizacji przedmiotowej inwestycji zawiera się w czterech obszarach:

– uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
– wykonanie przyłącza gazowego
– dostosowanie kotłów właściwych do spalania gazu ziemnego zamiast węgla brunatnego
– prace remontowe i pomiarowe

Przewidywana do osiągnięcia moc elektrowni po dostosowaniu do wykorzystania paliwa gazowego ma wynieść około 500MW. Przewidywana wysokość nakładów inwestycyjnych wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych. Spółka zamierza zrealizować zadanie do końca pierwszego kwartału 2019 roku.

– Spółka podejmując decyzję o zamiarze realizacji opisanej inwestycji brała pod uwagę szereg czynników, wśród których najważniejsze to krótki okres jej realizacji oraz szacunkowe nieduże nakłady inwestycyjne – czytamy w raporcie. W ocenie Spółki projekt ten doskonale wpisuje się w strategię zapewnienia rezerwy mocy w okresach szczytowego zapotrzebowania. – Dodatkową przesłanką jest umiejscowienie elektrowni Adamów w Krajowym Systemie Energetycznym oraz bliskość źródła dostaw gazu -podkreśla spółka.

Przypominamy, że w pierwszych godzinach stycznia 2018 roku został wyłączony ostatni z bloków Elektrowni Adamów. Wchodząca w skład Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Elektrownia Adamów o mocy 600 MW (5 x 120 MW) została oddana do eksploatacji w 1966 roku.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin/CIRE.pl/BiznesAlert.pl