ZE PAK wypowiedział umowę na dostawy ciepła do Konina

30 czerwca 2016, 18:27 Alert
Elektrownia Konin

(Polska Agencja Prasowa/CIRE.pl)

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin poinformował, że w dniu 30 czerwca 2016 roku spółka doręczyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej – Konin wypowiedzenie umowy z 1 stycznia 2005 roku, której przedmiotem są dostawy ciepła dla Konina.

Umowa przestanie obowiązywać z zachowaniem 4-letniego okresu jej wypowiedzenia, ze skutkiem na 30 czerwca 2020 roku.

Jak tłumaczy ZE PAK umowa została wypowiedziana z uwagi na fakt, iż produkcja ciepła z obecnie wykorzystywanego źródła opartego na węglu brunatnym w Elektrowni Konin, po 30 czerwca 2020 roku nie będzie możliwa z powodu wymogów środowiskowych. Natomiast dostosowanie obecnie wykorzystywanego źródła do zaostrzonych wymogów wiązałoby się z nakładami przewyższającymi efekt ekonomiczny jaki dzięki temu udałoby się uzyskać.

Jak podaje spółka wartość obrotów z tytułu umowy w 2015 roku wyniosła około 34 mln zł.

Jednocześnie ZE PAK zapewnia, że chce pozostać dostawcą ciepła dla miasta Konin i w tym celu prowadzi prace analityczne oraz formalno-prawne dla wypracowania optymalnego projektu uruchomienia nowego źródła ciepła, zastępującego dotychczasowe źródło węglowe, które mogłoby stanowić podstawę do zawarcia nowej umowy z MPEC.