Idzie zima. Co z tym węglem? Spięcie

19 sierpnia 2022, 07:30 Energetyka

W najnowszym Spięciu dziennikarze BiznesAlert.pl Mariusz Marszałkowski i Jędrzej Stachura rozmawiają o węglu, jego rodzajach i wyzwaniach, które stoją przed Polską w obliczu nadchodzącej zimy.

– Węgiel można podzielić na energetyczny, koksujący i ciepłowniczy. Pierwszy jest stosowany w różnych procesach produkcji energii elektrycznej, np. w elektrowniach czy elektrociepłowniach. Drugi służy konkretnej gamie przemysłu metalurgicznego, hutniczego, gdzie jest poddawany specjalnej obróbce w zakładach koksowniczych, te koksownie produkują koks, który jest wykorzystywany w przemyśle ciężkim. Trzeci jest wykorzystywany w szeroko pojętym segmencie socjalno-bytowym, czyli w domach, ciepłowniach czy szklarniach – powiedział redaktor BiznesAlert.pl Mariusz Marszałkowski.

– Polska wydobywa większość węgla energetycznego w swoich kopalniach, później on trafia do elektrowni i tam jest spalany. Jest to głównie węgiel pyłowy, który doskonale nadaje się do pieców, które są instalowane jeszcze w latach 70. i 80. Kilka elektrociepłowni korzysta z węgla importowanego – dodał.

– Wyzwaniem jest również przepustowość polskich portów, kolei i transport innych towarów, nie tylko węgla. Ten cały czas trafia do Polski, ale potrzeba czasu żeby go rozdysponować po terenie kraju. Teraz węgiel będziemy sprowadzać głównie z kierunku Ameryki Południowej, Afryki i Australii. To oczywiście rodzi wyzwanie logistyczne jeśli popatrzymy na odległość – podkreślił Marszałkowski.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu na YouTube, SoundCloud i Spotify.

BiznesAlert.pl · Idzie zima. Co z tym węglem? Spięcie