Premier Tusk ujawnił zmiany w przepisach o użyciu broni na granicy

10 czerwca 2024, 16:15 Alert

Propozycja nowych przepisów dotyczących użycia broni przez żołnierzy na polsko-białoruskiej granicy zakładają m.in. użycie broni w trakcie przekraczania granicy z użyciem broni, pojazdu lub niebezpiecznego przedmiotu, zaboru broni oraz zamachu na życie żołnierza lub innej osoby. Dodatkowo umożliwią użycie oddziałów wojska na terenie kraju bez wprowadzania stanu nadzwyczajnego.

Donald Tusk
Donald Tusk. Źródło: Flickr

Premier Donald Tusk poinformował o przygotowanych przez ministerstwo obrony narodowej propozycjach zmiany przepisów dotyczących użycia borni przez żołnierzy służących na granicy.

– Na mój apel, premier Kosiniak-Kamysz przygotował odpowiednie rekomendacje prawne. Prace trwały już wcześniej. Mamy projekt ustawy o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny i niektórych innych ustaw. W pierwszej części tego projektu jest mowa o innym postępowaniu wobec żołnierzy, którzy używają broni w sytuacji zagrożenia – powiedział premier.

Według proponowanych przepisów żołnierz będzie mógł użyć broni w poniższych przypadkach, jeżeli okoliczności wymagają natychmiastowego działania.

  • odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej, przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu;
  • odparcia bezpośredniego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby;
  • konieczności przeciwstawienia się osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności żołnierza lub innej osoby;
  • bezprawnemu zaborowi broni żołnierza lub innej osoby uprawnionej do posiadania broni.

Nowe przepisy, jeżeli zostaną przyjęte, umożliwią również użycie oddziału lub pododdziału wojskowego na terenie państwa bez konieczności wprowadzania stanu nadzwyczajnego.

– Ani konstytucja, ani nasze przepisy nie przewidziały, że państwa sąsiadujące będą organizowały na masową skalę przemyt, gwałcenie naszej granicy, także przy użyciu broni i przemocy. Nikt nie przewidział, że będziemy obiektem cyberataków na dużą skalę. Tworząc przepisy nikt nie przewidział, że będziemy ofiarami sabotażu i dywersji na terenie naszego kraju – dodał premier Tusk.

W wyniku ataku przez osobę próbującą nielegalnie przekroczyć granicę zmarł polski żołnierz. Inni żołnierze i funkcjonariusze zostali ranni. Straż Graniczna informuje o codziennych próbach nielegalnego przekroczenia granicy. W kwietniu dwóch żołnierzy zostało odprowadzonych w kajdankach przez Żandarmerie Wojskową za przekroczenie uprawnień przy użyciu służbowej broni.

Marcin Karwowski

Wiceminister MON: Jestem przeciwny zmianom prawa o użyciu broni