Zmiany w radzie nadzorczej JSW

24 czerwca 2016, 15:45 Alert

(Polska Agencja Prasowa)

Robert Ostrowski i Krzysztof Mysiak zrezygnowali z pełnienia funkcji członków rady nadzorczej JSW z dniem 23.06.2016 r.

W związku z powołaniem tych osób do składu Zarządu JSW oraz faktem ich dotychczasowego oddelegowania przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności członków zarządu JSW osoby te zrezygnowały z dniem 23 czerwca 2016 r. z pełnienia funkcji członków RN.