Zmodernizowano linie tramwajowe w Łodzi i Krakowie

3 grudnia 2015, 08:43 Alert

(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Komfort podróży komunikacją miejską wzrósł w kolejnych miastach. Od listopada br. tramwaje w Łodzi i Krakowie poruszają się po zmodernizowanych torach. W pierwszym mieście odnowiono linię relacji Retkinia-Olechów. W stolicy Małopolski, jedno z najważniejszych połączeń tramwajowych między Nową Hutą a centrum. Powstały też nowoczesne systemy sterowania ruchem.

Inwestycje te zrealizowane zostały z dofinansowaniem z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W sumie w działaniu 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych unijną dotację w kwocie 6,5 mld zł otrzymało 29 projektów. Ich łączna wartość to ponad 10,5 mld zł.

Celem łódzkiego projektu było połączenie dzielnic mieszkaniowych położonych na wschodzie i zachodzie miasta z centrum oraz zapewnienie obsługi ośrodków przemysłowych we wschodnich i południowo-wschodnich częściach miasta (Widzew). Zmodernizowano linię przebiegającą przez ulice Wyszyńskiego, Bratysławską, Karolewską, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego, Rokicińską, Hetmańską. Powstało też nowe torowisko na odcinku od pętli Augustów przy ul. Rokicińskiej do pętli autobusowej przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września. Odnowiono przystanki oraz zbudowano węzły przesiadkowe i przystanki tramwajowo-autobusowe. Koszt inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” wyniósł bisko 730,4 mln zł, w tym dofinansowanie UE to niemal 532,6 mln zł.

W Krakowie tramwaje jeżdżą po przebudowanej linii położonej na obszarze dzielnic Grzegórzki, Prądnik Czerwony, Czyżyny oraz Nowa Huta. Powstała nowoczesna infrastruktura drogowo-torowa wraz z systemem sterowania ruchem (z nadaniem priorytetu dla komunikacji tramwajowej), nowoczesne przejście podziemne pod Rondem Czyżyńskim i stacja prostownikowa „Wieczysta” przy pętli Wieczysta. Wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” to ponad 155 mln. Wkład unijny w tę inwestycje wyniósł ok. 92,6 mln zł.