Znamy nazwisko przewodniczącego sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa

17 listopada 2015, 10:41 Alert
Marek Suski

Przewodniczącym sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa został poseł PiS Marek Suski.  

Powołanie Komisji jest jedną ze zmian jakie zostały wprowadzone na I posiedzeniu sejmu VIII kadencji.

W uzasadnieniu czytamy, że do Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa będą należeć „sprawy polityki energetycznej Państwa, w tym funkcjonowania otwartego  zintegrowanego rynku  energii oraz mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Państwa. A także sprawy gospodarki surowcami mineralnymi o charakterze paliw kopalnych”.

Do tej Komisji należą będą również sprawy przekształceń własnościowych, w tym głównie sprawy sektora państwowego oraz własności publicznej w gospodarce.