Zwiększone zainteresowanie złożami cypryjskim

7 września 2015, 13:29 Alert

(Oil & Gas/Reuters/Teresa Wójcik)

Po odkryciu egipskich złóż gazu, zwiększyło się zainteresowanie konsorcjum Noble Energy, Group Delek i Avner polem gazu Afrodyta na wodach cypryjskich. Dyrektor wykonawczy operatora konsorcjum, którym jest spółka wiertnicza Delek Drilling,  Yossi Abu podkreślił, że celem konsorcjum jest jak  najszybsze dostarczenie gazu z tego pola. – Musimy wyprzedzić  gaz egipski – stwierdził Yossi Abu. Przedstawiciele Delek wyrażają zainteresowanie nabyciem części aktywów Noble Energy z pola Afrodyta.

Prezydent Cypru Nikos Anastasiadis 4 września spotkał się z przedstawicielami konsorcjum  deklarując poparcie Cypru dla przyspieszenia prac przygotowujących wydobycie z pola Afrodyta.  

Konsorcjum już rozpoczęło promocję gazu cypryjskiego na rynkach regionu, prowadzone są też negocjacje  z potencjalnymi nabywcami dla tego gazu.

Kierownictwo konsorcjum ocenia, że odkrycie wielkiego pola gazowego na wodach egipskich przez koncern ENI dowodzi, że szanse odkrycia kolejnych dużych zasobów gazu i ropy we wschodniej części Morza Śródziemnego.  M. in. także na wodach terytorialnych Cypru.

Analitycy rynku gazu oceniają, że  potrzeby energetyczne Egiptu wynoszą ok. 60-70 mld m3 i w pierwszym rzędzie odbiorcą gazu z pola Afrodyta będzie rynek egipski.  

Prezydent Anastasiades zauważyć, że celowe będzie nawiązanie handlowej współpracy producentów gazu i ropy całej wschodniej części Morza Śródziemnego oraz przyjęcie odpowiedniej stałej formy tej współpracy. Przyjmując nowego ambasadora Arabskiej Republiki Egiptu  Husseina  Mubaraka prezydent podkreślił znacznie trójstronnej współpracy Cypru, Grecji i Egiptu w sektorze gazu i ropy. „Nie można też nie docenić roli Izraela” – powtórzył kilkakrotnie Anastasides.