Żydok: Zielona energia zasili produkcję miedzi w KGHM

28 czerwca 2019, 13:00 Alert
KGHM
fot. KGHM

Nie obciążająca środowiska, niskoemisyjna i pochodząca z odnawialnych źródeł energia będzie zasilać nasze kopalnie oraz linie produkcyjne do 2030 roku – zapowiedział, podczas odbywającego się w Gdyni II Forum Wizja Rozwoju, Radosław Żydok, dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych KGHM Polska Miedź.

Przedstawiciel miedziowej spółki był jednym z uczestników sesji, poświęconej polityce energetycznej Polski do 2040 roku. O przyszłości tej gałęzi przemysłu rozmawiano w Gdyni w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Radosław Żydok podkreślił, że energia pochodząca z odnawialnych źródeł, która miałaby zasilać proces wydobywczy i produkcyjny miedziowego potentata, jest jednym z priorytetów w planie rozwoju spółki na najbliższe 10 lat.

„Wychodzimy naprzeciw globalnej tendencji, jaka aktualnie panuje nie tylko w Europie, ale i na świecie – dodał Żydok. – Nasi kontrahenci również zwracają coraz częściej uwagę na to, z jakiego źródła pochodzi energia, dzięki której produkujemy kupowaną przez nich miedź oraz w jakim stopniu wywiera wpływ na środowisko naturalne”. Tym bardziej, jak podkreślił, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest pożądane w procesie wydobycia oraz produkcji. „Najlepiej, gdyby był on niskoemisyjny bądź całkowicie bezemisyjny”.

Rozmawiając o przyszłości krajowego rynku energetycznego do 2040 roku, zastanawiano się, w jakim stopniu produkcja energii elektrycznej może być czynnikiem rozwojowym dla gospodarki. KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym z największych jej odbiorców w Polsce. „Jako klient o stabilnych podstawach i długofalowej polityce rozwoju możemy zagwarantować dostawcy energii stałe dochody – dodał dyrektor departamentu analiz regulacyjnych. – A on, w konsekwencji, może planować dalszy rozwój inwestycji, które mają na celu unowocześnienie produkcji energetycznej oraz uczynienie jej jak najmniej szkodliwą dla otoczenia”.

Do 2030 roku KGHM Polska Miedź planuje, że połowa energii, jaką zużywa w procesie wydobycia i produkcji, będzie pochodziła z własnych zasobów. Ma być to możliwe dzięki, m.in. budowie farm fotowoltaicznych. „Powstaną one na Dolnym Śląsku. Rozważamy różne lokalizacje. Jedne mogą funkcjonować obok naszych zakładów i kopalni, a inne trochę dalej” – powiedział Radosław Żydok. Bezpieczeństwo energetyczne to kolejny temat, poruszany podczas gdyńskiej sesji w ramach II ,FWR. Przedstawiciel KGHM Polska Miedź zaznaczył, że jest ono jednym z kluczowych zagadnień dla spółki.

„Jakiekolwiek przerwy w dostawach energii oznaczają nie tylko straty produkcyjne, ale zagrażają bezpieczeństwu pracujących pod powierzchnią ziemi górników – wyjaśniał Radosław Żydok. – Systemy tłoczące powietrze, wentylujące i chłodzące korytarze i szyby muszą pracować bez przerwy. Możliwość samodzielnego zaopatrywania w energię, do jakiej dążymy, pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa jej dostaw” – dodał przedstawiciel KGHM.

Polska Agencja Prasowa