Zysk Engie ostro w dół

30 lipca 2015, 07:20 Alert
Engie

(CIRE)

Przychody ze sprzedaży francuskiego koncernu energetycznego Engie (dawniej GDF Suez) za pierwsze półrocze spadły o niecałe 2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, ale zysk netto jest niższy o ponad dwukrotnie.

Przychody grupy Engie za pierwsze półrocze 2015 roku wyniosły 38,520 mld euro, co oznacza spadek o -1,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w ujęciu organicznym spadek był wyższy bo wyniósł 5,4 proc. Władze grupy tłumaczą spadek przede wszystkim niższymi cenami surowców oraz wyłączeniem bloków elektrowni jądrowych Doel 1, Doel 3 i Tihange 2.

EBITDA grupy osiągnęła poziom 6,122 mln euro i była niższa niż rok wcześniej o -4,8 proc. (w ujęciu organicznym o -8,4 proc).
Wynik netto powracający był na poziomie 1,8 mld, wobec 2 mld rok wcześniej, a wynik netto przypadający na grupę spadł z poziomu 2,5 mld euro do 1,1 mld euro (-56 proc.).

Zadłużenie grupy na koniec czerwca 2015 r wyniosło 26,8 miliardów euro, co oznacza spadek 0,7 mld euro w porównaniu do końca ubiegłego roku.