Zyska: Energetyka słoneczna jest głównym motorem napędowym rozwoju OZE w Polsce

26 maja 2022, 16:30 Energetyka

Rozwój sektora fotowoltaiki w Polsce to główny temat rozmów podczas konferencji nt. publikacji raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. W wydarzeniu, które odbyło się 25 maja 2022 roku w Warszawie, udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Fot. Bartłomiej Sawicki
Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Fot. Bartłomiej Sawicki

Jak podkreślił podczas konferencji wiceminister Zyska, ostatnie dwa lata to czas intensywnych działań, dzięki którym obserwujemy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, w szczególności sektora PV.

Rozwój prosumentów to kolejny dowód na ewolucję polskiej energetyki. Pracujemy nad tym, aby proces zmian był jeszcze szybszy, dlatego chcemy wprowadzić kolejne rozwiązania przyspieszające rozwój tego obszaru – powiedział. Wiceminister przypomniał także, że rząd wprowadza kolejne rozwiązania dla stabilnego wsparcia fotowoltaiki. – Wprowadzony został również nowy system rozliczeń „net-billing”, który zachęca do autokonsumpcji energii w gospodarstwach domowych, przy jednoczesnym dalszym zapewnieniu zrównoważonego i dynamicznego rozwoju OZE w Polsce. Przygotowujemy kolejne rozwiązania wspierające fotowoltaikę w ramach obecnych prac nad nowelizacją ustawy OZE o numerze roboczym UC99, która pozwala na implementację dyrektywy RED II – mówił.

Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, wskazał także, że działania rządu są spójne z kierunkiem wyznaczanym przez Unię Europejską, która dostrzega duży potencjał w sektorze PV. – Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, czego dowodem są prace nad utworzeniem programu w ramach Important Project of Common European Intrest (IPCEI) dla sektora PV. Ministerstwo Klimatu i Środowiska popiera takie dążenie, dlatego minister Anna Moskwa skierowała do Komisarzy UE Kadri Simson oraz Thierry’ego Breton’a list poparcia dla tej inicjatywy. Czekamy na finalne decyzje UE, które mają zapaść w tym roku – wyjaśnił.

O raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”

Instytut Energetyki Odnawialnej na konferencji prasowej przedstawił dziesiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. W każdym z corocznych raportów publikowane są bieżące analizy nt. rynku PV oraz perspektywy jego rozwoju. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce.Według raportu na koniec 2021 roku moc zainstalowana w krajach Unii Europejskiej w fotowoltaice wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost 21,4 GW (tempo wzrostu rynku wyniosło ponad 15 procent). Polska najprawdopodobniej (nie wszystkie kraje potwierdziły ostateczne i oficjalne dane) znalazła się na drugim miejscu, za Niemcami, pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Autorzy jubileuszowej edycji raportu nazwali ostatnie 10 lat rozwoju branży „złotą dekadą polskiej fotowoltaiki”.

Energetyka słoneczna jest głównym motorem napędowym rozwoju OZE w Polsce. To rezultat celowej i odpowiedzialnej polityki rządu, ukierunkowanej na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilnych dostaw energii do odbiorców końcowych. Jak wynika z raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”, fotowoltaika stała się technologią o najwyższej mocy zainstalowanej w krajowej energetyce odnawialnej. Jest to powód do dumy dla branży, ale i wyzwanie, aby dotychczasowe sukcesy mogły torować drogę do kolejnych. Kluczowe jest stworzenie odpowiedniego otoczenia prawno-ekonomicznego dla dalszego rozwoju sektora na warunkach rynkowych. Dalsza współpraca administracji rządowej z interesariuszami sektora jest niezbędna, aby Polska mogła kontynuować transformację energetyczną w oparciu o nowoczesne zeroemisyjne technologie. Najlepszą formułą dla tej współpracy jest Porozumienie sektorowe zawarte 16 grudnia 2021 roku. Jego celem jest budowa łańcucha wartości, w tym przemysłu PV, ze szczególnym naciskiem na maksymalizację polskiego wkładu – local content – podkreślił wiceminister Ireneusz Zyska, komentując wyniki raportu.

W maju br. łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10 GW, co daje nam także w tym zestawieniu wysokie 7 miejsce w Europie. Aktualna prognoza mocy PV do 2030 roku to 28,5 GW, co powinno pozwolić Polsce na utrzymanie się w europejskiej czołówce przynajmniej do 2025 roku.

Ministerstwo klimatu i środowiska