Zyska: System energetyczny nie wytrzyma utrzymania opustów w fotowoltaice

21 czerwca 2021, 14:15 Energetyka

Ważne, żeby zapewnić stabilność polskiego systemu elektroenergetycznego i zachować jego elastyczność, ale w pewnych granicach. Stąd pojawił się projekt nowelizacji ustawy prawo energetyczne i prawo o odnawialnych źródłach energii, które wyznacza nowe warunki rozliczeń dla prosumentów – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas OSE 2021.

Ireneusz Zyska. Fot. BiznesAlert.pl
Ireneusz Zyska. Fot. BiznesAlert.pl

– Osiągnęliśmy wielki sukces, jeśli chodzi o rynek prosumencki, rok do roku mamy najwyższe przyrosty w Unii Europejskiej. Polska gospodarka przeżywa boom inwestycyjny na mikroinstalacje na dachach domów. Nie wiemy jaki ostateczny kształt będzie miała ta regulacja, wszystkie uwagi przyjmujemy bardzo poważnie. Implementujemy dyrektywę rynkową z 2019 roku, która nakłada obowiązek rozdzielenia rozliczeń energii wytworzonej i wprowadzonej do sieci z energią pobraną. Dzisiaj w skali 12 miesięcy prosument w rachunku łącznym ma rozliczenie jednolite i nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej i kosztów utrzymania systemu. Jako prosumenci traktujemy sieć jako magazyn wirtualny, to, co wyprodukujemy latem, chcemy odzyskać jesienią, z niewielką opłatą 20 procent. Koszty te są nieadekwatne do możliwości udźwignięcia przez system energetyczny – powiedział podczas OSE 2021.

Minister zaznaczył, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne przygotowały plan rozwoju sieci przesyłowej, zostały przewidziane ogromne nakłady inwestycyjne, a plan ten został zatwierdzony przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. – W szczycie produkcji automatyka systemowa musi wyłączać te instalacje. W nowym systemie, który najprawdopodobniej wejdzie do życia w przyszłym roku, prosumenci staną się aktywnymi uczestnikami rynku, w ciągu 24h będą mogli zmienić dostawcę zobowiązanego, sprzedawać energię na rynku agregatorom, i w sumie prosumenci staną się wielką bazą dla krajowego systemu w zakresie magazynowania i stabilizowania systemu. Ktoś, kto produkuje energię elektryczną, musi przynajmniej w jakimś stopniu wziąć odpowiedzialność za Krajowy System Elektroenergetyczny – powiedział.

Opracowali Michał Perzyński i Jędrzej Stachura

Zyska: Chcemy, by w Polsce był milion prosumentów