font_preload
PL / EN
Energetyka OZE Węgiel 31 grudnia, 2015 godz. 7:45   
KOMENTUJE: Andrzej Czerwiński

Czerwiński: W 2016 roku najważniejsze reforma górnictwa i ustawa o OZE

Kopalnia Bogdanka Kopalnia Bogdanka

KOMENTARZ

Andrzej Czerwiński

Poseł na Sejm RP (PO)

Były minister skarbu państwa

Wymiernym skutkiem polityki energetycznej  w 2015 roku jest obniżanie ceny energii elektrycznej. i gazu zarówno dla przemysłu jak i odbiorców indywidualnych. Znamiennym wydarzeniem było lipcowe ryzyko ograniczające ciągłość dostawy energii elektrycznej, co potwierdza konieczność systematycznego inwestowania w nowe moce wytwórcze.

W nowym, 2016 roku,  wyzwaniem będzie dalsza restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego i konsolidacja tej branży z energetyką. Sejm powinien przyjąć ustawy o Inteligentnych Sieciach i Rynku Mocy. Zagrożeniem ustabilizowania ceny energii może być odstąpienie od wdrożenia nowej ustawy o OZE. Ustawy chroniącej odbiorców przed skutkami wprowadzania najdroższych technologii. W konsekwencji powinniśmy dojść do wolnego rynku energii.