font_preload
PL / EN
Energetyka 24 października, 2017 godz. 15:15   
REDAKCJA

Forum Energii: Ostatni dzwonek dla ciepłownictwa w Polsce

edf_elektrocieplownia_krakow Elektrociepłownia Kraków / fot. Wikimedia Commons

Ciepłownictwo w Polsce pilnie wymaga modernizacji, a negocjowanie okresów przejściowych dla unijnych przepisów pozwalało dotychczas odsuwać podejmowanie trudnych decyzji. Terminy jednak płyną zwracają uwagę autorzy raportu „Ostatni dzwonek dla ciepłownictwa w Polsce”.

W raporcie przygotowany przez Forum Energii Forum wskazano miedzy innymi na konieczną modernizacji ciepłownictwa i zwrócono uwagę na problemy tego sektora. W ocenie autorów opracowania jednym z wyzwań są wyższe ceny ciepła w biedniejszych miejscowościach. Jak podano w raporcie w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców koszty ciepła pochłaniają 4,33 proc. dochodów rozporządzalnych przeciętnego gospodarstwa domowego, a w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców 5,76 proc.. Mniejsze przedsiębiorstwa ciepłownicze mają także większe trudności z dostępem do kapitału na inwestycje, a bez modernizacji rysuje się przed nimi perspektywa braku dostępu do pomocy publicznej.

W raporcie zwrócono również uwagę, że w efekcie upowszechnienie termomodernizacji będzie spadał popyt na ciepło i jeśli koszty stałe systemów ciepłowniczych będą się utrzymywać, ceny ciepła mogą wzrosnąć. W konsekwencji klienci mogą się odłączać od sieci ciepłowniczych na rzecz własnych źródeł ogrzewania.
Forum Energii wskazuje też na bariery związane dostępem do gruntu, co jest efektem zawiłości przepisów dotyczących planowania przestrzennego. Raport wymienia także niedostosowanie do zaostrzających się norm środowiskowych.

Zdaniem autorów raportu, plan modernizacji ciepłownictwa musi być skupiony na problemach mniejszych miejscowości. Zamieszkujący je odbiorcy ciepła najsilniej odczują regulacyjne i rynkowe wyzwania. Niezbędna będzie też zmiana technologii wytwarzania ciepła. Aby uzyskać status systemów efektywnych, co jest warunkiem dostępu do pomocy publicznej, systemy ciepłownicze muszą wprowadzić kogenerację lub OZE. Raport wskazuje także źródła finansowania tych zmian. Pieniądze można pozyskać z Funduszu Modernizacyjnego, przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami oraz z dostępnych w obecnej perspektywie finansowej funduszy unijnych i krajowych.

Pełna treść raportu dostępna tutaj.

CIRE.PL/Forum Energii