font_preload
PL / EN
Alert 17 marca, 2017 godz. 11:45   
REDAKCJA

IEA: Emisja CO2 ze źródeł energii na stałym poziomie

komin

Przez ostatnie trzy lata, mimo wzrostu gospodarczego, poziom emisji dwutlenku węgla ze źródeł energii był na stałym zbliżonym do 32 mld ton poziomie – informuje Międzynarodowa Agencja Energii (International Energy Agency – IEA).

Jak podaje IEA, globalny poziom emisji dwutlenku z sektora energetycznego wyniósł w ubiegłym roku 32,1 mld ton i był na podobnym poziomie jak w poprzednich dwóch latach, podczas gdy światowa gospodarka wzrosła w o 3,1 proc.

Jak sygnalizuje IEA, utrzymywanie się względnie stałego poziomu emisji dwutlenku węgla to między innymi efekt rosnącego udziału w wytwarzaniu energii źródeł odnawialnych oraz gazowych i jądrowych, a także poprawy efektywności energetycznej i strukturalnych zmian w gospodarce światowej.

Z danych Agencji wynika, że emisje dwutlenku węgla spadły w Stanach Zjednoczonych i Chinach, dwóch największych na świecie konsumentów energii i emitentów dwutlenku węgla. Natomiast w Europie były stabilne. W efekcie, wzrosty emisji odnotowane w innych regionach świata zostały skompensowane.

Jak wskazują dane publikowane przez IEA, największy spadek emisji odnotowano w USA – o 3 proc., czyli 160 mln ton, podczas gdy gospodarka wzrosła o 1,6 proc. Spadek ten w ocenie Agencji to efekt wzrostu dostaw gazu łupkowego i energetyki odnawialnej, które wypierały węgiel. Emisje w USA w zeszłym roku były najniższe od 1992 r.

W Chinach emisje dwutlenku węgla spadły w ubiegłym roku o 1 proc., ponieważ popyt na węgiel spadł, podczas gdy gospodarka wzrosła o 6,7 proc. Według Agencji było kilka przyczyn tego trendu: rosnący udział energii ze źródeł odnawialnych, energii jądrowej i gazu ziemnego w energetyce, ale także przejście z węgla na gaz w przemyśle i gospodarstwach domowych, który wynikał głównie z polityki rządu w zwalczaniu zanieczyszczenia powietrza.

Dwie trzecie wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w Chinach, które było na poziomie 5,4 proc., było zaspokojone przez źródła odnawialne energetykę jądrową – zwraca uwagę agencja i podkreśla , że Chiny uruchomiły pięć nowych reaktorów jądrowych zwiększając poziom produkcje energii z tego typu źródeł o 25 proc.

Według danych IEA w Unii Europejskiej emisje w ubiegłym roku były w dużej mierze stabilne, gdyż popyt na gaz wzrósł o około 8 proc,, a popyt na węgiel spadł o 10 proc. Energia odnawialna również odgrywała znaczącą, ale mniejszą rolę – ocenie IEA.

CIRE.PL