font_preload
PL / EN
18 września, 2017 godz. 10:30   
REDAKCJA

MŚ chce ułatwić wydobycie gazu łupkowego

Gaz łupkowy Marcellus Shale Odwiert na złożu gazu łupkowego w USA. Fot.: Wikipedia
Ministerstwo Środowiska zmienia prawo geologiczne i górnicze oraz liczy, że szykowane ułatwienia dla zainteresowanych wydobywaniem gazu z łupków zachęcą firmy do tego typu poszukiwań w Polsce.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r. w Polsce obowiązuje 20 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów uwzględniających gaz z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 7 polskich i zagranicznych podmiotów.

Jeszcze na koniec 2016 roku w Polsce obowiązywało 27 koncesji.

„(…) Ponadto przy obecnym modelu udzielania koncesji brak jest możliwości prowadzenia przez państwo elastycznej polityki w zakresie udzielania koncesji na wydobywanie węglowodorów. W konsekwencji utrudnione jest dostosowanie tej polityki do trendów cenowych na światowym rynku surowców (np.: obecnie w związku z niskimi cenami ropy spadło zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi koncesjami). Taka sytuacja skutkuje obciążeniem regulatora kosztami przygotowania przetargu przy braku pewności co do udzielenia koncesji w postępowaniu” – tłumaczy konieczność nowelizacji Ministerstwo Środowiska.

Resort proponuje m.in. wprowadzenie drugiej obok przetargu procedury udzielania koncesji węglowodorowych – „open door”, która pozwala na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wniosek przedsiębiorcy. Jednocześnie zostanie zachowana procedura obecnie obowiązująca, dzięki której minister właściwy ds. środowiska wyznacza obszary, dla których chce udzielić koncesji.

Ministerstwo Środowiska oczekuje, że implementacja nowych przepisów zwiększy wykonywanie przez przedsiębiorców prac geologicznych w szerszym zakresie niż dotychczas. Umożliwi też elastyczne kształtowanie polityki udzielania koncesji – zgodnie z potrzebami państwa czy sytuacją na rynku surowców. Spowoduje również obniżenie kosztów wydawania koncesji oraz zwiększy liczbę postępowań koncesyjnych zakończonych decyzją o wydaniu koncesji.

Polska Agencja Prasowa