font_preload
PL / EN
Infrastruktura Koleje 25 kwietnia, 2017 godz. 7:30   
REDAKCJA

Polska i kraje bałtyckie wspierają Rail Baltica

Rail Baltica Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

24 kwietnia 2017 r. wiceministrowie infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel i Justyna Skrzydło wzięli udział w Rail Baltica Global Forum odbywającym się w stolicy Łotwy, Rydze.

Wiceminister Andrzej Bittel wystąpił podczas panelu ministerialnego poświęconego współpracy Polski i państw nadbałtyckich. – Realizacja projektu Rail Baltica ma strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski i państw bałtyckich. Dzięki Rail Baltica regiony zlokalizowane na trasie szlaku będą miały szansę na bardziej dynamiczny rozwój. Przeniesienie części potoków transportowych na kolej winno charakteryzować się rzetelnymi analizami kosztów i korzyści, aby możliwe było uzyskanie solidnych podstaw ekonomicznych dla realizacji i utrzymania projektu w przyszłości. Stąd projekt ten stanowi przedmiot długotrwałych, ale bardzo dokładnych analiz. Dlatego kwestią zasadniczą jest umiejętne podjęcie decyzji o parametrach infrastrukturalnych tak, aby obecne i kolejne pokolenia mogły w sposób optymalny wykorzystywać jego potencjał przewozowy – przekonywał.

Wiceminister dodał, że Rail Baltica wpisuje się w proces realizacji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) w Polsce i Europie. Zauważył również, że projekt może stanowić skuteczną odpowiedź na wzmocnienie roli transportu kolejowego na osi północ-południe.– Priorytetem polskiego rządu jest utworzenie dogodnych warunków dla rozwoju szlaków tranzytowych zarówno na osiach wschód-zachód, jak i północ-południe – zaznaczył.

Podczas konferencji miała miejsce prezentacja analizy kosztów i korzyści powstania nowej trasy oraz dyskusja, w której udział wzięli członkowie delegacji ministerstwa.

Polska jest obserwatorem w ramach tzw. Grupy Zadaniowej Rail Baltica od 2012 r. Jest to forum współpracy państw bałtyckich, Finlandii i Komisji Europejskiej na rzecz realizacji tej inwestycji. Polski odcinek Rail Baltica to linia E75 na odcinku Warszawa – Białystok – Ełk – Trakiszki – granica państwa z Litwą o długości ok. 340 km, zaś długość całego szlaku Rail Baltica między Warszawą a Tallinem wynosi ok. 1000 km. Jednocześnie szlak Rail Baltica na terenie Polski stanowi część korytarza transportowego Morze Północne – Bałtyk, który poprzez linię kolejową E20 łączy Polskę z Niemcami i państwami Benelux.

Forum zorganizowała RB Rail, spółka joint venture Litwy, Łotwy i Estonii, która nadzoruje realizację inwestycji na tej trasie na odcinku przebiegającym przez terytoria tych państw.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa