font_preload
PL / EN
Alert 28 czerwca, 2016 godz. 12:30   
REDAKCJA

W poniedziałek poznamy szczegóły odnośnie rynku mocy

energia kabel pylon energetyka fot. pixabay.com

(CIRE.pl)

Jak podkreśla resort energii obecnie funkcjonujący jednotowarowy rynek energii, który jest silnie zaburzony systemami wsparcia, nie stwarza odpowiednich warunków do podejmowania decyzji o modernizacji istniejących elektrowni oraz o budowie nowych mocy wytwórczych.

Jednocześnie ministerstwo zapowiada, w celu zapewnienia ciągłość i stabilność dostaw energii dla wszystkich odbiorców na terenie kraju w horyzoncie długoterminowym, wprowadzenie w Polsce rynku mocy. Jego zadaniem będzie stworzenie efektu zachęty do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz do niewycofywania z powodów ekonomicznych jednostek mocy, decydujących o bezpieczeństwie pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W poniedziałek, 4 lipca w ministerstwie odbędzie się konferencja „Rynek mocy – konsultacje rozwiązań funkcjonalnych” z udziałem między innymi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, prezesa URE Macieja Bando oraz prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryka Kłossowskiego.
W trakcie konferencji ma zostać zaprezentowany miedzy innymi model rynku energii w kontekście obecnej sytuacji bilansowej w KSE, a także projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy.

Poniedziałkowa konferencja ma zapoczątkować proces konsultacji rozwiązań w zakresie rynku mocy w Polsce.