font_preload
PL / EN
Alert 1 sierpnia, 2016 godz. 7:45   
REDAKCJA

Dziś rusza nabór wniosków do programu Sokół

innowacje nauka technologia

(NFOŚiGW)

Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS 7,8,11,12) – można zgłaszać w rozpoczynającym się dzisiaj naborze wniosków do programu Sokół. Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym. NFOŚiGW zakończy nabór 30 listopada br.

W programie Sokół przewidziano dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki na warunkach preferencyjnych (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne z możliwością częściowego umorzenia lub nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii). Budżet I konkursu wynosi 1 mld zł (dotacje na fazę B+R – 50 mln zł; finansowanie zwrotne fazy W – 950 mln zł).

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami dostępne są na stronie naboru do programu:

1) faza B+R:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/nabor-wnioskow-w-ramach-fazy-br-/

2) faza W:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/nabor-wnioskow-w-ramach-fazy-w/

Do 3 sierpnia br. można jeszcze zgłaszać się na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z przygotowania wniosków do programu Sokół. Spotkanie organizowane jest w NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie w dniu 9 sierpnia br. w godz. 9:00-15:30 (sala 102). Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza dostępnego na stronie:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,854,zapraszamy-przedsiebiorcow-na-szkolenie-dotyczace-mozliwosci-dofinansowania-wdrozenia-innowacyjnych-technologii.html