KOMENTARZ

Piotr Szlagowski

Dyrektor Departamentu Regulacji PGNiG

Uchwalona przez Sejm ustawa nowelizująca Prawo energetyczne ma dwa istotne aspekty. (więcej…)

– Dzisiejsze wydarzenie to bardzo ważny krok na drodze do budowy silnej grupy zbrojeniowej, który, miejmy nadzieję, będzie krokiem milowym – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa, który w obecności Tomasza Siemoniaka, ministra obrony narodowej, podpisał umowę wniesienia spółek SP do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podpisana została również umowa wniesienia akcji i udziałów spółek ARP. Dzięki temu w skład PGZ wejdzie 17 podmiotów, nadzorowanych dotąd przez Skarb Państwa (MSP i MON) oraz Agencję Rozwoju Przemysłu. Ich szacowana wartość rynkowa to ponad 3,9 mld zł, łącznie zatrudniają 9,7 tys. osób. (więcej…)

29 maja 2014 r. kancelaria Wierzbowski Eversheds uruchomiła czwarty blog tematyczny, poświęcony zagadnieniom dotyczącym szeroko pojmowanej branży energetycznej – PrzepisNaEnergetyke.pl. Serwis kierowany przede wszystkim do pracowników przedsiębiorstw energetycznych, ale także do prawników i praktyków, którym przychodzi mierzyć się ze skomplikowaną regulacją sektorową oraz innych osób zainteresowanych sektorem, poprowadzą prawnicy z zespołu prawa energetycznego, którzy będą prezentować i omawiać prawną stronę elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego, śledzić legislację i komentować działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych, a także analizować orzecznictwo krajowe i europejskie, dotyczące sektora energetycznego. (więcej…)

Jak poinformował „RynekInfrastruktury.pl”, działania ekologów mogą opóźnić rozpoczęcie budowy nowego bloku w Elektrowni Turów. (więcej…)

Realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III C przełoży się na skrócenie czasu podróży pasażerów komunikacji zbiorowej, zwiększenie dostępności do różnych form transportu, podniesienie jakości komfortu podróży tramwajowych w dzielnicy Stogi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji, emisji zanieczyszczeń i hałasu. Prezydent Gdańska i Marszałek Województwa Pomorskiego podpisali umowę na dofinansowanie GPKM – etap III C. Wartość projektu to ponad 160 mln zł. (więcej…)

KOMENTARZ

Bartosz Sawicki

Gazlupkowy.pl

Równolegle z pracami nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze w Sejmie posłowie debatują nad ostatecznym kształtem ustawy o Specjalnym Podatku Węglowodorowym (SPW) . Budzi on znacznie mniejsze kontrowersje aniżeli Prawo geologiczne i górnicze. (więcej…)

KOMENTARZ

Wojciech Jakóbik

Redaktor naczelny BiznesAlert.pl

Dosłownie przed chwilą Sejm przyjął zapisy o sukcesji generalnej umów PGNiG, które wejdą do Prawa energetycznego. Dzięki temu uda się uratować naszą gazową firmę przed negatywnymi konsekwencjami nagłej liberalizacji, która okazała się być rozwiązaniem niedopracowanym, które trzeba było poprawiać. (więcej…)

Główny ekonomista SKOK Janusz Szewczak na portalu Stefczyk.info wskazuje przykłady „ekonomicznych absurdów” w zakresie infrastruktury i energetyki. Chodzi o projekty, realizowane bądź planowane przez rząd Donalda Tuska. (więcej…)

ENERGETYKA

Kto na prezesa Urzędu Regulacji Energetyki?

(PAP)

Maciej Bando i Tomasz Dąbrowski zostali wyłonieni w naborze, prowadzonym przez KPRM, na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – poinformowała w czwartek kancelaria premiera. Ostatecznego wyboru dokona Prezes Rady Ministrów – podaje PAP.

MŚ na Carbon Expo

(MINISTERSTWO ŚRODOWISKA)

W Kolonii (Niemcy) rozpoczęły się XI Międzynarodowe Targi Carbon Expo. Tematy tegorocznych targów to rola innowacji, inwestycji i finansowania w łagodzeniu skutków zmian klimatu i adaptacji do tych zmian oraz reformowanie EU ETS jako głównego instrumentu unijnej polityki klimatycznej. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako krajowego operatora systemu zielonych inwestycji.

333 ekoprojektów w Polsce

Krajowy system zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) polega na tzw. „zazielenianiu”, czyli finansowaniu projektów proekologicznych, z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, ze środków pozyskanych ze zbycia jednostek przyznanej emisji (AAU). Środki te są gromadzone na rachunku klimatycznym, stanowiącym wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW. Obecnie, w ramach systemu zielonych inwestycji, realizowanych jest w Polsce 7 programów priorytetowych, w zakresie których prowadzonych jest 333 projektów za łączną kwotę ponad 617,7 mln zł. W zakresie programu Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej prowadzona jest w całej Polsce termomodernizacja żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, uczelni wyższych, szpitali. W ramach programu Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych poprawiana jest efektywność energetyczna budynków mających szczególne znaczenie dla polskiej kultury, takich jak Muzeum Łazienki Królewskie Zespół Pałacowo-Ogrodowy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Teatr Wielki-Opera Narodowa czy Biblioteka Narodowa. Na podstawie zawartych umów o dofinansowanie szacuje się, iż osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 na poziomie ok. 995 494,90 ton/rok oraz dodatkowo w wyniku termomodernizacji budynków, oszczędność energii wyniesie ok. 1 100 000 GJ/rok.

O Carbon Expo

Polska delegacja w trakcie targów będzie promowała krajowy system zielonych inwestycji (GIS) jako skuteczne narzędzie realizacji projektów z zakresu ochrony klimatu w Polsce. Od 2010 r. polska delegacja uczestniczy w targach Carbon Expo jako wystawca, oferując możliwość współpracy oraz prezentując krajowy system zielonych inwestycji. W 2013 r. w Barcelonie w targach Carbon Expo wzięło udział 134 wystawców z 51 krajów i około 2 200 odwiedzających ze 110 państw. Dodatkowe informacje na temat targów można znaleźć na stronie: www.carbonexpo.com. Polska ma możliwość sprzedaży AAU krajom – Stronom Protokołu z Kioto, niewypełniającym przewidzianych dla nich wymagań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach Protokołu, lub podmiotom prywatnym upoważnionym przez te kraje. Łączna kwota, jaką Polska zarobiła na sprzedaży jednostek AAU w ramach 10 transakcji to blisko 780 mln zł (ponad 192 mln euro). USA: kapitał zakochał się w branży łupkowej, OZE nie jest już trendy

Gaz łupkowy bardziej trendy niż OZE

(BLOOMBERG/CIRE)

Jak poinformował Bloomberg, w USA kapitał przepływa z sektora OZE do przeżywającej swój boom branży gazu i ropy łupkowej. W ubiegłym roku firmy wydobywcze w USA zainwestowały w wydobycie ropy i gazu 168 mld dol. czyli ponad dwa razy więcej niż w 2009 r. Inwestycje w OZE wyniosły w tym samym czasie 56 mld dol. i były najniższe od 2010 r. – podał Bloomberg. Według agencji jest to efektem zmniejszenia wsparcia władz dla branży czystej energii. Eksperci uważają, że pieniądze inwestorów przepływają bezpośrednio z jednej branży do drugiej. Od 2012 r. inwestorzy wycofali 32,5 mln dol. z Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio, największego funduszu zamkniętego spółek z branży OZE, podczas gdy w tym czasie do reprezentującego energetykę konwencjonalną Energy Select Sector SPDR wpłynęło aż 2,3 mld dol. – podaje Bloomberg.

Możliwa zmiana przebiegu trasy South Stream

 

(BETA/REUTERS/TERESA WÓJCIK)

 

Budowa odcinka South Stream w Serbii może się rozpocząć w lipcu – zapowiedział wczoraj dyrektor działu projektów międzynarodowych Gazpromu, Aleksander Siromiatin. Na wczorajszym spotkaniu z przedstawicielami mediów w Serbskiej Izbie Gospodarczej powiedział, że za dwa tygodnie ma być podpisana umowa między Gazpromem a firmą Srbijagas o kredycie na sfinansowanie przez stronę rosyjską serbskiego odcinka. Warunki kredytu będą korzystne dla Srbijagas (oferowane oprocentowanie kredytu ma wynieść ok. 4 proc.), a realizacja projektu South Stream przebiega zgodnie z harmonogramem – dodał Siromiatin. Według przedstawiciela Gazpromu w przyszłym tygodniu powinien być znany zwycięzca przetargu na wykonanie prac, a najwcześniej za trzy tygodnie – podpisana z nim umowa. Siromiatin podkreślił, że gdy tylko umowa kredytowa zostanie podpisana, środki zostaną przekazane na konto Srbijagas, a ta firma przeniesie je do spółki South Stream-Serbia. W ten sposób można natychmiast będzie rozpocząć prace. Zdaniem przedstawiciela Gazpromu, kryzys ukraiński dowodzi, że koncepcja budowy South Streamu była słuszna. Pytany o komentarz do opinii Putina o możliwości takiej zmiany trasy tego gazociągu, aby przebiegała ona tylko przez kraje nienależące do UE – Siromiatin odpowiedział, że są przewidziane różne warianty tej trasy. „Zależnie od sytuacji możemy zmienić trasę South Streamu” – dodał.

 

Rosnieft i Sinopec przedłużyły rozmowy o kontrakcie naftowym

(ITAR TASS/ROSNIEFT/TERESA WÓJCIK)

Rosnieft i chiński Sinopec przedłużyły rozmowy o10-letnim kontrakcie na dostawę 100 mln t. ropy do Chin. Wartość transakcji ma wynieść około 85 mld dol. z przedpłatą ze strony chińskiej w wysokości 25 – 30 proc.”Opóźnienie jest związane ze specyfikacją transakcji oraz strukturą finansowania operacji przez banki, które mają otworzyć linie kredytowania – powiedział anonimowy przedstawiciel Rosnieftu. W październiku 2013 roku, Rosnieft i Sinopec podpisały memorandum w sprawie wieloletniego kontraktu na dostawy ropy do Chin, przewidującego dostarczanie stronie chińskiej po 10 mld ton ropy rocznie. Według nieoficjalnej informacji z Rosnieftu, obecnie nad kontraktem pracują trzy rosyjsko-chińskie grupy robocze. Obecnie Rosnieft i Sinopec współpracują w ramach projektów „Sachalin-3” oraz „Udmurtneft”.

Obradowało zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Chevronu

(REUTERS/RIGZONE/TERESA WÓJCIK)

Akcjonariusze korporacji Chevron, drugiej, co do wielkości firmy naftowej w USA, obradujący 28 maja na dorocznym Walnym Zgromadzeniu, odrzucili propozycję, aby rozdzielić stanowiska prezesa i dyrektora naczelnego (Oba sprawowane obecnie przez Johna Watsona). Na WZA odbywającym się w Midland w stanie Teksas, 81 proc. głosów akcjonariuszy oddano przeciwko tej zmianie. Akcjonariusze uznali, że połączenie stanowisk „ma kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności Chevronu”. Niedawno również w innych wielkich korporacjach WZA odrzuciły wnioski o rozdzielenie czołowych stanowisk ( m.in. w ExxonMobil). WZA Chevronu odrzuciło też propozycje ujawnienia szczegółowych informacji na temat stosowanej technologii frackingu. Nie zgodzono się na obniżenie progu wymaganego do zwołania WZA z 15 proc. na 10 proc. akcjonariuszy. Zaakceptowano wniosek, aby nadal biegłym rewidentem Chevronu pozostała kancelaria PricewaterhouseCoopers LLC. Cały 12-osobowy zarząd korporacji otrzymał absolutorium i został wybrany na następną kadencję. W tym także prezes John Watson. Akcjonariusze zauważyli z satysfakcją nieduży, ale stabilny wzrost akcji Chevronu na giełdach.

Eksplozja na japońskim tankowcu

(AFP/REUTERS/TERESA WÓJCIK)

Japoński tankowiec Soko Maru zakotwiczony na zachód od Tokio zatonął wczoraj po bardzo silnej eksplozji. Jako przyczynę podano prawdopodobnie nieprawidłową pracę wiertarki. Uratowano wszystkich siedmiu członków załogi, poszukuje się jedynie zaginionego w akcji kapitana. Tankowiec zdążył przed eksplozją wyładować około 1 tys. ton ropy i jego zbiorniki praktycznie były już puste, gdy doszło do wybuchu, pożaru i zatonięcia. Eksplozję władze Japonii uznały za tragiczne wydarzenie. Premier Shinzo Abe po otrzymaniu tej wiadomości przerwał posiedzenie parlamentu.

INFRASTRUKTURA

Postęp prac na budowie II etapu obwodnicy Leżajska

(GDDKiA)

Na budowie II etapu obwodnicy Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik Przemyśl zaawansowanie wszystkich robót wynosi ponad 70%. Wykonawca korzysta ze sprzyjającej aury i prowadzi intensywne prace przy budowie tego prawie 4-kilometrowego odcinka obwodnicy. Wg szacunków wykonawcy prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. I etap obwodnicy został oddany do ruchu we wrześniu 2013 roku. Wykonawca robót zrealizował już 74% wszystkich prac. Na długości ok. 1200 m ułożono już warstwę wiążącą na trasie głównej obwodnicy, nawierzchnię ścieralną na drodze serwisowej nr 1 oraz nawierzchnię z mas bitumicznych do wiaduktu od strony Niska. II etap obwodnicy za prawie 67 mln zł realizowany jest przez konsorcjum firm Pol-Aqua SA (lider) i Dragados SA.

Ograniczenia na nowym odcinku autostrady A1

(portal trójmiasto.pl)

Kierowcy, którzy planują w najbliższych dniach podróż autostradą A1 na południe Polski, powinni przygotować się na utrudnienia. Na 15-kilometrowym odcinku przed Łodzią wprowadzono ograniczenia prędkości nawet do 60 km/h. Kierowcy nie mieli zbyt wiele okazji do nacieszenia się szybką i płynną jazdą autostradą A1 z Trójmiasta do Łodzi. Na 15-kilometrowym odcinku od węzła Kutno-Północ do węzła Krzyżanów zamknięty właśnie dla ruchu został pas prawy i pas awaryjny w obu kierunkach. Wprowadzono tam ograniczenie prędkości od 60 do 90 km/h. Ruch odbywa się wyłącznie jednym pasem – lewym. – Z zamkniętych dla ruchu pasów korzystają maszyny budowlane pracujące przy budowie węzła Kutno Wschód – mówi Maciej Zalewski, rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA.

Nowolazurowa w budowie

(UM Warszawa)

Budowa ulicy „Nowolazurowej” trwa już od kilku miesięcy ale jak dotychczas kierowcy nie odczuli uciążliwości związanych z tą inwestycją. 31 maja, wieczorem zmieni się organizacja ruchu na ul. Połczyńskiej. Zamknięty zostanie fragment jezdni południowej (w kierunku ul. Powstańców Śląskich) o długości ok. 150 m pomiędzy ulicami  Łęgi a Szeligowską. Ruch drogowy zostanie przełożony na jezdnię północną (w kierunku granicy miasta), będą tam po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Budowa pierwszego odcinka „Nowolazurowej” o dł. ok. 2600 m zakończyła się w 2013 r. Ulica umożliwia przejazd między węzłem Salomea w Al. Jerozolimskich a ul. ks. J. Chrościckiego. Koszt drugiego odcinka to 78,7 mln zł. Wykonawcą jest Skanska. Zakończenie prac – druga połowa 2015 r.

Trwa ożywiona dyskusja o stosowaniu barier

(Polski Kongres Drogowy)

Po informacji o rozpoczęciu konsultacji projektu „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych”, do Polskiego Kongresu Drogowego napłynęło kilka opinii i szerszych opracowań. Zdaniem jednego z uznanych ekspertów od urządzeń brd inż. Leszka Mikołajkowa, takiej dyskusji o fundamentalnych założeniach zabrakło podczas wstępnej fazy prac nad Wytycznymi. Stawia on pytanie: z myślą o kim stosujemy te urządzenia? Czy chodzi o kierujących, poruszających się zgodnie z zasadami elementarnej ostrożności, którzy w wyniku swego błędu lub okoliczności, których nie przewidzieli, utracili panowanie nad pojazdem, czy raczej kierujących, którzy w głębokim przekonaniu o swych umiejętnościach podejmują nadmierne, często świadome ryzyko, poruszając się z prędkością np. 140 km/godz przy słabej przyczepności ogumienia do nawierzchni drogi?

Przejścia dla pieszych wzbudzają dyskusje

(Polski Kongres Drogowy)

W Sejmie toczą się prace nad poselskim projektem ustawy, która wprowadza pierwszeństwo dla pieszego nie tylko przechodzącego przez jezdnię, ale dopiero oczekującego na to. Zdaniem ekspertów, proponowane kosmetyczne zmiany w prawie, bez zasadniczego uporządkowania stosowania przejść, nie przyniosą wzrostu bezpieczeństwa na polskich drogach. We wrześniu ub. roku grupa posłów, kierowana przez pos. Beatę Bublewicz, przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgłosiła projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, który nadaje pierwszeństwo pieszemu nie tylko, gdy już jest na przejściu (tak jak jest obecnie), ale również, gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem.

19 nowych stacji Veturilo

(UM Warszawa)

Do końca sierpnia na Mokotowie, Pradze-Południe, w Ursusie i na Woli powstaną kolejne wypożyczalnie miejskich rowerów Veturilo. W obecności władz dzielnic finansujących rozwój systemu Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z operatorem sieci firmą Nextbike. – Z naszego systemu korzysta na co dzień 180 tys. użytkowników, a rowery były wypożyczane prawie 3 mln razy. Dzięki jego rozbudowie o kolejnych kilkanaście stacji i 209 rowerów będzie mogło z niego korzystać jeszcze więcej mieszkańców – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. Działający od sierpnia 2012 r. system roweru miejskiego w Warszawie liczy obecnie 174 wypożyczalnie. Do końca sierpnia przybędą nowe stacje, których lokalizacje zostały wybrane przez władze dzielnic.

PEKAES – dynamiczny wzrost przychodów i zysków w I kwartale 2014

(PEKAES)

Grupa Kapitałowa PEKAES odnotowała bardzo dobre wyniki w I kwartale 2014 roku. W raportowanym okresie zysk netto wyniósł 4,2 mln zł, wobec straty netto 1,59 mln zł uzyskanej rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 50 proc. do kwoty 180,1 mln zł, natomiast EBITDA osiągnęła wartość 8,58 mln zł i była aż o ponad 2 000 proc. wyższa niż w I kwartale ubiegłego roku. Znacząca dynamika wzrostu wyników finansowych to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju. W strukturze przychodów dominującą pozycję zajmuje sektor spedycji i logistyki, który wygenerował 140,5 mln zł. Wynik netto wzrósł do 4,2 mln zł wobec 1,59 mln zł straty zanotowanej rok wcześniej, a EBITDA osiągnęła aż 8,58 mln zł, co daje wzrost na poziomie 2028 proc.

Inwestycja warta ponad 15 mln zł

(Raben Polska)

W Kaliszu nastąpiło oficjalne otwarcie nowego centrum logistycznego spółki Raben Polska. Łącznie w magazynie i biurze zatrudnionych jest ok. 30 osób, dla oddziału pracuje również ponad 60 współpracujących kierowców. Koszt inwestycji wyniósł 15 mln zł. Wspomniany obiekt posiada: halę magazynowo-tranzytową o pow. 2919 m2, trzykondygnacyjny budynek biurowy o pow. użytkowej ponad 663 m2, niemal 12 690 m2 powierzchni chodników, parkingów i placów manewrowych dla samochodów osobowych oraz ponad 22 055 m2 powierzchni zieleni. – Grupa Raben stawia ekologię. Dla przykładu hala magazynowa została wyposażona  w energooszczędne oświetlenie wykonane w technologii LED – komentuje Roman Pospieszyński, kierownik oddziału Raben Polska w Kaliszu.

Podpisano umowę w sprawie gdyńskich inwestycji komunikacyjnych

(UM Gdynia)

30 nowoczesnych autobusów, 2 buspasy, zmodernizowane zatoki i place autobusowe – przybędą w ciągu roku w Gdyni dzięki umowie podpisanej między samorządami województwa pomorskiego i Gdyni. Najistotniejszym elementem projektu jest zakup 30 nowych, 12-metrowych, autobusów. „15 pojazdów napędzanych będzie gazem CNG, a 15 olejem napędowym. Zastąpią wysłużone Mercedesy, które po gdyńskich ulicach jeżdżą od połowy lat 90.” – mówi Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni. Inwestycja obejmuje także stworzenie pierwszych w Gdyni pasów, przeznaczonych tylko dla pojazdów komunikacji miejskiej. Prawie 1,5-km buspas zostanie wyznaczony wzdłuż ul. Kieleckiej w kierunku Witomina, a krótszy – 350-m – odc. na ul. Morskiej w kierunku Chylonii.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Teresa Wójcik, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak