Szlagowski: W obecnych warunkach realizacja obliga gazowego jest niemożliwa

30 maja 2014, 13:13 Energetyka
Piotr Szlagowski

KOMENTARZ

Piotr Szlagowski

Dyrektor Departamentu Regulacji PGNiG

Uchwalona przez Sejm ustawa nowelizująca Prawo energetyczne ma dwa istotne aspekty.

Po pierwsze, doświadczenie ostatnich miesięcy pokazało, że obligo giełdowe, które zostało przyjęte jako podstawowy mechanizm liberalizacji na rynku gazu, jest niewykonalne przy obecnej strukturze rynku. PGNiG jednak musi wywiązać się z nałożonego przez prawo obowiązku, i dlatego jesteśmy właśnie w trakcie zmiany struktury tego rynku, poprzez wydzielenie spółki zajmującej się obrotem detalicznym. Efektem tych przemian będzie nie tylko realizacja obligo przez PGNiG, ale także zwiększenie płynności na giełdzie gazu, a w konsekwencji podniesienie jej atrakcyjności dla innych uczestników rynku. 

Po drugie, ważne jest, aby wszystkie te zmiany zachodzące na rynku gazu w związku z procesem liberalizacji nie obciążały odbiorców końcowych. Przenoszenie umów z PGNiG S.A.do nowotworzonej spółki wiązałoby się z koniecznością wysłania do odbiorców szeregu pism i faktur, które mogłyby być dla konsumentów niezrozumiałe. Przyjęcie sukcesji generalnej pozwoli na uniknięcie trudności po stronie klientów. 

Warto też podkreślić, że przyjęte przez Sejm rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach rynku elektroenergetycznego. Tam w 2007 roku z powodzeniem przeprowadzono sukcesję generalną, dzięki czemu zmiany strukturalne na rynku i przygotowanie gruntu pod liberalizację nie obciążały odbiorców.