TAG: Obligo giełdowe
Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych (tzw. kontrakty OTC – over the counter – […]
Na etapie prac legislacyjnych powoli toczą się prace nad ustawą znoszącą obligo giełdowe, a więc sprzedaż energii elektrycznej na giełdzie […]
Na etapie prac legislacyjnych powoli toczą się prace nad ustawą znoszącą obligo giełdowe, a więc sprzedaż energii elektrycznej na giełdzie […]
31 marca 2021 roku mija termin składania do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) sprawozdań przez objęte kontrolą przedsiębiorstwa energetyczne.
Mechanizm (obliga giełdowego – red.) dzięki grze rynkowej zapewnia parametry transparentności oraz płynności rynku towarowego. Pozwala nam […]
Ceny energii w Polsce sukcesywnie rosną. Rząd Zjednoczonej Prawicy planuje zlikwidować tak zwane obligo giełdowe, które zapewniało […]
Podczas konferencji EEC Trends jednym z tematów było obligo giełdowe. Zdaniem uczestników konferencji, istnienie obliga giełdowego przekłada […]
Ministerstwo aktywów państwowych przygotowało 13-stronicową „Informację na temat zaawansowania i dalszych kroków programu wydzielenia […]
Obowiązujące od 2019 roku 100-procentowe obligo w rzeczywistości dotyczy jedynie ok. 46 procent energii elektrycznej wytworzonej przez […]
– Transakcje zawierane na giełdach oraz różnice cen między Polską a państwami ościennymi powodują, że jesteśmy importerem energii. Te […]
Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) skomentowało zniesienie obliga giełdowego na rynku energii elektrycznej i skutki tej decyzji […]
Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt zmiany prawa energetycznego, likwidujący obligo – obowiązek sprzedaży energii […]
Profesor Politechniki Łódzkiej Władysław Mielczarski ocenił rynek mocy jako złe rozwiązanie dla polskiej energetyki. – Rynek mocy jest […]
Towarowa Giełda Energii zorganizowała debatę prezesów giełdy na dwudziestolecie handlu energią. Okazuje się, że wyzwania z przeszłości […]
Projekt ustawy o zniesieniu obliga giełdowego został zapisany w wykazie prac legislacyjnych. – Jego przyjęcie planowane jest w drugim […]