TAG: Obligo giełdowe

Ministerstwo klimatu i środowiska zmodyfikowało projekt rozporządzenia dotyczący czasowego obniżenia obliga giełdowego na sprzedaż gazu […]
Polska Grupa Energetyczna przygotowuje platformę handlu energią, z usług której będą mogli korzystać wszyscy producenci i sprzedawcy energii […]
Jeden z największych konsumentów energii w Polsce, KGHM, wstrzymuje się z zakupami licząc na obniżkę cen w przyszłym roku w związku ze […]
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. M.in. znosi ona obowiązek […]
– Dochody ze sprzedaży uprawnień CO2, którymi dysponuje rząd powinno się zminimalizować wpływ emisji na cenę energii dla odbiorców […]
Polska Grupa Energetyczna zamierza stworzyć platformę do handlu energią poza giełdą po zniesieniu obligo.
Pod koniec września 2022 roku, Sejm uchwalił nowelizację prawa energetycznego i ustawy o OZE. Nowela przewiduje całkowite zniesienie obligo […]
Ceny energii w dalszym ciągu rosną, spowalniając całą gospodarkę. W związku z tym rząd zdecydował się na zniesienie obliga giełdowego na […]
Ustawa zamrażająca ceny energii z 2022 roku w 2023 roku z limitem zużycia przeszła przez głosowanie w Sejmie, a premier RP zapowiada kolejne […]
Jeszcze kilka lat temu rząd Prawa i Sprawiedliwości zapewniał, że podniesienie obligo giełdowego do stu procent obniży ceny. Dzisiaj z kolei […]
Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki (ZPPE) jest przeciwko uchwalonym przez Sejm zmianom przepisów o prawie energetycznym, które zakłada […]
Gdyby okazało się, że likwidacja obligo giełdowego na rynku energii to nie element walki z kryzysem energetycznym, ale walki politycznej […]
Sejm przyjął w czwartek projekt ustawy znoszącej tzw. obligo giełdowe dla producentów energii. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin […]
Rząd zdecydował o zniesieniu obliga giełdowego. Energetyka będzie teraz mogła handlować poza giełdą na której musiała zabezpieczać […]
Ceny energii elektrycznej, osiągają bardzo wysokie poziomy przekraczając nawet 2-3 krotnie koszty produkcji ze źródeł konwencjonalnych, które […]
Na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie […]
Urząd Regulacji Energetyki opowiada się za interwencją na rynku energii, która wspiera klienta końcowego, ale nie zaburza sytuacji na skalę […]
Są założenia ustawy mającej chronić Polskę przed niedoborami gazu w dobie kryzysu energetycznego podsycanego przez Gazprom. Obniżenie lub […]
Przedsiębiorstwa energetyczne nie będą musiały sprzedawać energii na giełdzie. Rząd planuje zdjąć obligo i przeprowadzić nowelizację prawa […]
Do końca marca wytwórcy energii elektrycznej muszą złożyć sprawozdanie z wykonania obowiązku publicznej sprzedaży energii w 2021 roku. 
Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych (tzw. kontrakty OTC – over the counter – […]
Na etapie prac legislacyjnych powoli toczą się prace nad ustawą znoszącą obligo giełdowe, a więc sprzedaż energii elektrycznej na giełdzie […]
Na etapie prac legislacyjnych powoli toczą się prace nad ustawą znoszącą obligo giełdowe, a więc sprzedaż energii elektrycznej na giełdzie […]
31 marca 2021 roku mija termin składania do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) sprawozdań przez objęte kontrolą przedsiębiorstwa energetyczne.
Mechanizm (obliga giełdowego – red.) dzięki grze rynkowej zapewnia parametry transparentności oraz płynności rynku towarowego. Pozwala nam […]
Ceny energii w Polsce sukcesywnie rosną. Rząd Zjednoczonej Prawicy planuje zlikwidować tak zwane obligo giełdowe, które zapewniało […]
Podczas konferencji EEC Trends jednym z tematów było obligo giełdowe. Zdaniem uczestników konferencji, istnienie obliga giełdowego przekłada […]
Ministerstwo aktywów państwowych przygotowało 13-stronicową „Informację na temat zaawansowania i dalszych kroków programu wydzielenia […]
Obowiązujące od 2019 roku 100-procentowe obligo w rzeczywistości dotyczy jedynie ok. 46 procent energii elektrycznej wytworzonej przez […]
– Transakcje zawierane na giełdach oraz różnice cen między Polską a państwami ościennymi powodują, że jesteśmy importerem energii. Te […]
Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) skomentowało zniesienie obliga giełdowego na rynku energii elektrycznej i skutki tej decyzji […]
Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt zmiany prawa energetycznego, likwidujący obligo – obowiązek sprzedaży energii […]
Profesor Politechniki Łódzkiej Władysław Mielczarski ocenił rynek mocy jako złe rozwiązanie dla polskiej energetyki. – Rynek mocy jest […]
Towarowa Giełda Energii zorganizowała debatę prezesów giełdy na dwudziestolecie handlu energią. Okazuje się, że wyzwania z przeszłości […]
Projekt ustawy o zniesieniu obliga giełdowego został zapisany w wykazie prac legislacyjnych. – Jego przyjęcie planowane jest w drugim […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin podkreślił, że wzrost cen energii zatwierdzony w taryfach jest uzasadniony. – Do wzrostu […]
Ministerstwo rozwoju, pracy i technologii oraz PFR mają powiedzieć „nie” całkowitej likwidacji energetycznego obliga giełdowego – pisze […]
Obecnie prowadzone Towarową Giełdę Energii działania koncentrują się na nowym, atrakcyjnym rynku, który tworzą kraje bałtyckie oraz […]
Obligo giełdowe, a więc sprzedaż energii poprzez giełdę może przestać istnieć z początkiem przyszłego roku. Okazuje się jednak, że obligo […]
Zdaniem  mecenasa Łukasza Batorego z Kancelarii Banasik, Woźniak i wspólnicy obligo giełdowe na poziomie stu i zero procent to złe […]
Piątkowe porozumienie z górnikami miało na celu przygotowanie gruntu pod przyszłe rozmowy o szczegółach zamknięcia sektora górniczego w […]
– Projekt ustawy wprowadzającej zniesienie obligatoryjnego handlu energią na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) jest już gotowy w […]
– Zniesienie obliga giełdowego na energię elektryczną kompletnie nie wpłynie na wartość eksportu czy importu energii elektrycznej. Takie […]
Trwa spór o import energii do Polski. Związkowcy chcą jego ograniczenia, bo ich zdaniem z jego powodu zmniejsza się zużycie węgla. Rząd […]
– Szybka nowelizacja przepisów, która pozwoli ograniczyć import energii, to jedyne ustalenie, które zapadło 28 sierpnia podczas rozmów […]