(Wojciech Jakóbik)

Minister energetyki  Rosji Aleksander Miedwiediew poinformował, że przedstawiciele jego kraju i Komisji Europejskiej podpisali protokół do umowy gazowej Ukraina-Rosja zwany zimowym pakietem. Ma on zapewnić stabilne dostawy rosyjskiego surowca zimą, a co za tym idzie bezpieczny tranzyt do klientów europejskich. (więcej…)

Od początku 2015 roku operatorzy zrzeszeni w Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW) poszukujący w Polsce ropy naftowej i gazu ziemnego wykonali w sumie 22 odwierty, z czego 20 na złożach konwencjonalnych i jedynie dwa na złożach niekonwencjonalnych. Kluczowymi barierami rozwoju wszystkich projektów poszukiwawczych pozostają czasochłonne procedury administracyjne i skomplikowane otoczenie regulacyjne. W związku z tym, branża postuluje rewizję uchwalonej w 2014 ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” i apeluje o rozpoczęcie prac nad kompleksowym systemem regulacji, który zachęciłby inwestorów do realizacji kolejnych odwiertów. Zdaniem OPPPW, nowe i nowoczesne prawo naftowe to kwestia decydująca o przyszłości krajowego sektora poszukiwawczo-wydobywczego. (więcej…)

Ze strony resortu skarbu możemy się dowiedzieć w jaki sposób rząd chce uratować Kompanię Węglową. (więcej…)

(Naftogaz/Wojciech Jakóbik)

Z rocznego raportu firmy Naftogaz wynika, że wskutek nielegalnej aneksji Krymu straciła ona prawie 20 mld hrywien. 13,8 mld hrywien kosztowała ją utrata kontroli nad spółką Czornomornaftogaz działającą na Półwyspie. (więcej…)

(Interfax/Piotr Stępiński)

Zdaniem wiceprezesa Gazpromu Aleksandra Miedwiediewa niezależni dostawcy gazu z Rosji nie pokazali gotowości do uczestnictwa w aukcji gazu na eksport, co ma świadczyć o tym, że nie są gotowi do liberalizacji sprzedaży rosyjskiego surowca za granicę. Obecnie do tego celu gazociągów może używać tylko firma Miedwiediewa. (więcej…)

– ARP ubiega się o pozyskanie 500 mln złotych z funduszy unijnych. Zamierzamy je wykorzystać na bezzwrotne finansowanie zakupu przez przedsiębiorców m.in. patentów, czy wiedzy technicznej, w ramach Platformy Transferu Technologii. Ponadto chcemy wspierać kapitałowo innowacyjne firmy poprzez fundusz venture – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas panelu: „Nowa a stara perspektywa finansowa UE – doświadczenia i wyzwania”. Spotkanie odbyło się w Łodzi, w ramach VIII Europejskiego Forum Gospodarczego. (więcej…)

(Polska Izba Paliw Płynnych)

Od wtorku 22 września benzyna z polskich zakładów rafineryjnych (PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku) zdrożała średnio w hurcie już o 44 zł/m3 (Pb98 o 82 zł/m3), a olej napędowy o 45 zł/m3. Tym samym w porównaniu z połową stycznia br. dziś Pb95 jest w hurcie droższa o 25 gr/l, Pb98 o 37 gr/l, a ON o 9 gr/l. Średnia marża detaliczna stacji na paliwie w 2015 r. utrzymuje się więc na poziomie ok. 2% ceny 1 litra paliwa. (więcej…)

Koleje Mazowieckie oraz Komenda Stołeczna Policji podpisali porozumienie mające na celu poprawę bezpieczeństwa podróżnych. To formalny krok w stronę zapewnienia trwałej współpracy. W ramach porozumienia będą organizowane wspólne akcje, narady oraz szkolenia. (więcej…)

W rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Marosz Szefczovicz ocenił, że nowe nitki gazociągu Nord Stream planowane przez szereg europejskich firm i rosyjski Gazprom będą musiały zostać podporządkowane trzeciemu pakietowi energetycznemu. Stawia on także pod znakiem zapytania rentowność inwestycji w nową przepostowość istniejącego gazociągu. (więcej…)