Mniejsze wolumeny obrotów na TGE w styczniu

2 lutego 2016, 12:15 Alert

(CIRE/TGE)

W styczniu 2016 roku łączne wolumeny obrotów na rynkach spot i terminowym Towarowej Giełdy Energii tak w przypadku energii elektrycznej jak i gazu ziemnego były znacznie niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – wynika z danych opublikowanych przez właściciela TGE – Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w styczniu 2016 r. wyniósł 11,8 TWh wobec 14,3 TWh w analogicznym okresie 2015 r. (-17,5 proc.).
Wolumen obrotu gazem ziemnym na rynku spot wzrósł ponad trzykrotnie z poziomu 1,0 TWh w styczniu 2015 r. do 3,7 TWh w styczniu 2016 r. Jednak łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym w styczniu 2016 r. wyniósł 9,3 TWh w porównaniu do 11,3 TWh przed rokiem, co oznacza spadek o 17,7 proc..