Wojewoda mazowiecki: zezwolenie na budowę ostatniej części obwodnicy Marek

3 lutego 2016, 14:00 Alert

(Polska Agencja Prasowa)

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał decyzję zezwalającą na budowę ostatniego odcinka obwodnicy Marek od Kobyłki do Radzymina. Ten fragment będzie miał 7 km.

– Projekt zakłada budowę dwóch jezdni po trzy pasy ruchu – poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki.Ponadto projekt przewiduje m.in. postawienie ekranów akustycznych oraz odwodnień i przejść dla zwierząt.

Dodatkowo przebudowane zostaną drogi: wojewódzka i gminne, z którymi przecinać się będzie trasa S8. Dzięki inwestycji ruch samochodów ciężarowych i osobowych ma zostać wyprowadzony z centrum Marek.

Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Obwodnica Marek będzie fragmentem drogi ekspresowej nr 8, która znajduje się w ciągu europejskiego korytarza transportowego łączącego Wrocław, Warszawę, Białystok i dalej Rygę oraz Helsinki.