Agencja Fitch ocenia pozytywnie wydzielenie aktywów węglowych z Taurona

19 października 2021, 06:15 Alert
Kopalnia Janina. Fot. Tauron
Kopalnia Janina. Fot. Tauron

Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Taurona na poziomie BBB – z perspektywą stabilną. Wzięła pod uwagę istotną rolę segmentu dystrybucyjnego w EBIDTA Grupy oraz Zielony Zwrot Taurona realizowany od dwóch lat. Zdaniem Fitcha wydzielenie ze struktur Grupy konwencjonalnych jednostek wytwórczych oraz kopalń wpłynie pozytywnie na profil kredytowy Taurona.

– Ocena ratingowa przedstawiona przez agencję Fitch potwierdza pozycję Taurona jako stabilnego i silnego podmiotu na krajowym rynku energii. Analitycy agencji zwrócili uwagę na mocne strony Grupy, czyli nowoczesną dystrybucję oraz zielony kierunek transformacji  – wyjaśnia Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron. – Zakładane wydzielenie z Grupy konwencjonalnych aktywów wytwórczych oraz zakładów górniczych, będzie mieć korzystny wpływ na profil kredytowy Taurona oraz możliwość pozyskiwania  zewnętrznego finansowania, co pozwoli na przyspieszenie realizacji założeń Zielonego Zwrotu – dodaje Surma.

W analizie została uwzględniona stabilna pozycję regulowanego segmentu dystrybucja w EBIDTA Grupy Tauron (72 procent w 2020 roku) oraz pozycję koncernu jako największego dystrybutora energii w Polsce, obejmującego swoim zasięgiem południowe, gęsto zaludnione tereny kraju.

Zdaniem agencji, proces wydzielenia elektrowni zasilanych węglem kamiennym do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) pozwoli na zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania i skierowanie wysiłków inwestycyjnych na segment dystrybucyjny i rozwój odnawialnych źródeł energii. W Grupie Tauron powołane zostały zespoły robocze, które wraz z Ministerstwem Aktywów Państwowych opracowują plany przekazania elektrowni i zakładów górniczych do zewnętrznych, kontrolowanych przez Skarb Państwa podmiotów.

W raporcie zwrócono także uwagę na wdrażaną zmianę kierunków strategicznych Grupy. Zielony Zwrot Taurona zakłada znaczące inwestycje w obszarze OZE. Do 2025 roku Grupa planuje dysponować 1400 MW mocy zainstalowanej w OZE.

Tauron/Mariusz Marszałkowski

Tauron bez kopalń. Jest list intencyjny