Albrycht: Debata o gazie łupkowym zaostrzy się przed wyborami

13 marca 2014, 10:53 Energetyka

Na łamach Rzeczpospolitej Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki, komentuje przyjęcie nowelizacji prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o podatku węglowodorowym, które zawierają regulacje dla rodzącego się sektora łupkowego w Polsce.

– Ocena projektu ustaw o podatku węglowodorowym oraz prawo geologiczne i górnicze powinna być de facto diagnozą tego czy i w jakim zakresie treść projektów ustaw realizuje cele, które są istotne z punktu widzenia dynamiki rozwoju sektora gazu łupkowego oraz dobrych praktyk legislacyjnych. Najważniejszymi celami, których realizacji powinny służyć ustawy jest zatem zniesienie obciążeń proceduralnych i administracyjnych dla branży poszukiwawczo-wydobywczej, stworzenie atrakcyjnego i konkurencyjnego systemu podatkowego, zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa, znaczne uproszczenie systemu koncesyjnego. Ocena projektu powinna także odnosić się do spójności obu projektów ustaw względem siebie – stwierdza Albrycht. – Istotnym pytaniem jest teraz to czy polski parlament będzie procedował nad ustawami bez zbędnej zwłoki.

– Są dwa główne powody, dla których uważam, że posłowie powinni zwrócić szczególną uwagę na te ustawy – wylicza.

– Pierwszy to oczywiście ich znaczenie dla procesu budowy sektora łupkowego, który jak pokazują ostatnie wydarzenia międzynarodowe należy jak najszybciej zdynamizować, a którego rozwój jest priorytetem rządu Donalda Tuska. Stąd dyskusja nad ustawą powinna nie dążyć do podważenia jej konstrukcji i głównych założeń, które powstały w oparciu o szerokie konsultacje z interesariuszami. Należy wokół nich zbudować konsensus legislacyjny i unikać polaryzacji stanowisk między partiami politycznymi – przekonuje cytowany ekspert. – Drugi to prawdopodobieństwo zaostrzenia dyskusji nt. gazu łupkowego w ogólne, co związane będzie z kampanią do Parlamentu Europejskiego i strategią niektórych partii zbudowaną wokół koncepcji „wyróżnij się lub zgiń”. Spodziewam się zatem pojawienia się w hasłach wyborczych tych antyłupkowych. To nie pozostanie bez wpływu na debatę na temat ustaw łupkowych w Sejmie i może mieć istotne znaczenia nie tylko dla budowania zgody politycznej, ale także poparcia społecznego, które są kluczowe jeśli chcemy jak najszybciej zwiększyć produkcje z własnych zasobów surowcowych zmniejszając swoją zależność energetyczną od Rosji.

Źródło: Rzeczpospolita