Jak zwalczyć hałas dróg | Kłótnie łupkowe w rządzie | Innowacyjne BPL

24 maja 2013, 08:32 Alert

Codzienny przegląd mediów Biznes Alert

Nowe podejście do ochrony przed hałasem

(www.edroga.pl)

Obowiązuje już rozporządzenie ministra transportu z 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 528). Zmienione rozporządzenie wprowadza nowe brzmienie §279. W jego myśl w sytuacji, gdy prognozowany poziom hałasu przenikający do środowiska przekracza dopuszczalne poziomy hałasu, przy projektowaniu obiektów inżynierskich należy zaplanować zastosowanie odpowiednich środków ochronnych.

Spór o regulacje łupkowe w rządzie

(Rzeczpospolita)

W sprawie utworzenia Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych w ramach nowych regulacji łupkowych narasta konflikt między resortem finansów a Ministerstwem Środowiska. Do krytyki tego ostatniego przyłączają się podobno kolejne ministerstwa oceniające, że Główny Geolog Kraju i wiceminister środowiska Piotr Woźniak pracuje za wolno a przepisy, które tworzy uderzają w interes inwestorów. Chodzi głównie o NOKE – formę nadzoru państwa nad poszukiwaniami gazu łupkowego na terenie Polski.

Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością

(www.edroga.pl)

Projekt INVOLVE (Involving the Private Sector in Mobility Management), czyli  „Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością”, realizowany jest w ramach programu INTERREG IVC. W tym projekcie unijnym uczestniczy Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Projekt ruszył w ub.r. Obecnie jest na realizacyjnym półmetku.

Sejmowa komisja gospodarki za nowelizacją Prawa energetycznego

(PAP)

Komisja zaleca m.in. rozdział właścicielski sektorów sprzedaży i wydobycia gazu (co oznaczałoby podział PGNiG), rozwijanie giełdy gazowej oraz ulgi dla przemysłu energochłonnego. Projekt zawiera także zapisy o obligu gazowym w wysokości 30 procent od lipca 2013 roku i 70 procent rok później. Wprowadza także kadencyjność dla stanowiska prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Innowacyjne samoloty bezpilotowe na targach AUTOSTRADA – POLSKA

(www.targikielce.pl)

21-24 maja na targach drogownictwa Autostrada Polska w Kielcach można było zobaczyć nie tylko ciężki sprzęt budowlany, ale i lekkie, bezzałogowe samoloty, które wykorzystywane są do inwentaryzacji i fotografowania terenów, przez które w przyszłości przebiegać będą drogi. Firma Fotomapy podczas konferencji drugiego dnia AUTOSTRADY przedstawiła możliwości bezpilotowych samolotów.

Lubelscy naukowcy i przedsiębiorcy chcą użyźniać glebę odpadami z łupkowych odwiertów

(Kurier Lubelski)

Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska, Zakłady Azotowe „Puławy” i Kruszywa Niemce przedstawiły w ramach konsorcjum propozycję utylizacji odpadów wytworzonych przy wydobyciu gazu łupkowego. Miałyby służyć do użyźniania gleby. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyły na rozwój projektu ok. 11 mln złotych. Jego powodzenie pomogłoby uśmierzyć niepokoje społeczne spowodowane rozwojem sektora gazu łupkowego w Polsce.

Opinia OIGD nt. nowelizacji prawa zamówień publicznych

(www.oigd.com.pl)

W założeniach proponuje się odejście od pojęcia „rażąco niskiej ceny” na rzecz doprecyzowania w jakich okolicznościach zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia, a więc gdy cena oferty będzie budzić wątpliwości zamawiającego. Będzie to pomoc dla administracji publicznej.